Zpět na výpis

Stručné aktuality, listopad 2022

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Vyhláška obsahující nové vzory formulářových podání pro rok 2023 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů (pod č. 312/2022 Sb.).
 • Finanční správa upozorňuje, že provoz služby Nahlížení na vybrané údaje, který umožňuje přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem, bude k 30. listopadu 2022 ukončen.  
 • Nová oznamovací povinnost provozovatelů platforem sdílené ekonomiky startuje od ledna 2023. Jedná se o oznamování podle směrnice EU, tzv. DAC7.
 • Vláda schválila návrh na sjednání Smlouvy mezi ČR a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.
 • Ve Finančním zpravodaji 13/2022 vyšlo sdělení ke Smlouvě mezi ČR a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.
 • Na základě nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodů stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023 (viz Sbírka zákonů a mezinárodních smluv), činí průměrná mzda pro příští rok 40 324 Kč. Maximální měsíční a roční limit pro účast na nemocenském pojištění činí 161 296 Kč a 1 935 552 Kč.
   

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • Rada EU souhlasila s přesunem Anguilly, Baham a ostrovů Turks a Caicos z šedého seznamu na seznam černý – tedy na soupis nespolupracujících jurisdikcí. Po poslední revizi patří mezi nespolupracující jurisdikce těchto 12 zemí: Americká Samoa, Anguilla, Bahamy, Fidži, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad a Tobago, ostrovy Turks a Caicos, Americké Panenské ostrovy a Vanuatu. 
 • Nařízení Rady EU o nouzovém zásahu k řešení vysokých cen energií bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 7. října a vstoupilo v platnost následující den.
 • Evropská komise požádala veřejnost o zpětnou vazbu k návrhům politiky pro nový systém daně z příjmu právnických osob označovaný jako „Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT)“. Tato iniciativa by poskytla společná pravidla pro stanovení základu daně z příjmu právnických osob u subjektů se sídlem v EU, které jsou součástí skupiny s globálními konsolidovanými příjmy nad určitou prahovou hodnotu. BEFIT by rovněž zahrnoval ustanovení o přerozdělování zisků členským státům na základě předem definovaného vzorce. Po přerozdělení by zisky podléhaly sazbě daně z příjmu právnických osob příslušného členského státu. Lhůta pro poskytnutí připomínek poběží do 5. ledna 2023. Plánované přijetí návrhu Komisí se očekává ve třetím čtvrtletí roku 2023.
 • OECD vydala aktualizované pokyny ke kapitole BEPS 13 (hlášení Country by Country Reporting). Cílem je zajistit konzistentní provádění a poskytnout daňovým správám i daňovým poplatníkům jistoty. Klíčové aktualizace se týkají oblastí: vykazování informací o stálé provozovně a řešení krátkých a dlouhých účetních období. 
 • OECD vydala zprávu, v níž vyzývá k přehodnocení pravidel pro poskytování daňových pobídek ve světle druhého pilíře OECD (minimální efektivní daň 15 %). Zpráva uvádí řadu aspektů, které by měly státy zvážit při přípravě na druhý pilíř. Konkrétně se zabývá stávajícím využíváním daňových pobídek, analyzuje klíčová ustanovení pravidel Global Anti-Base Erosion (GloBE) a ukazuje, jak mohou efektivní sazbu daně ovlivnit různé typy daňových pobídek. Více informací zde.
 • OECD vydala další dokument pro veřejnou konzultaci: týká se daňové správy a právní jistoty ohledně tzv. částky A, která je určena ke zdanění ve státě prodeje v rámci prvního pilíře OECD. 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás