Krátce
16. 12. 2016

Stručné aktuality, prosinec 2016

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

Lenka Fialková
 • Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o účetnictví, která zavádí pro vybrané společnosti povinnost tzv. nefinančního reportingu. Povinné subjekty budou nově muset uvádět ve výroční nebo samostatné zprávě informace týkající se jejich vztahu k životnímu prostředí, sociálním a zaměstnaneckým otázkám, lidským právům a boji proti korupci a úplatkářství. Byť uvedená povinnost cílí primárně na velké účetní jednotky, v případě skupin provádějících konsolidaci se může dotknout i společností, které definičně pod velké účetní jednotky nespadají.
   
 • Od října letošního roku se průběžně vyhlašují výzvy pro žádosti o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V současné době jsou vyhlášeny výzvy v programech ICT a sdílené služby, Inovace, Potenciál a Úspory energie i Aplikace. Žádosti o dotace bude možné podávat průběžně přibližně od poloviny prosince 2016, s výjimkou programu ICT a sdílené služby, kde byl již příjem žádostí zahájen. Detailní informace k jednotlivým výzvám společně s přesnými termíny pro podávání žádostí jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury API. Rádi je s vámi prodiskutujeme.
   
 • Vyhláška č. 366/2016 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017 vyšla ve Sbírce zákonů.
   
 • 6. prosince 2016 proběhne v Bruselu zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie. Ministři se budou zabývat návrhem na rozšíření směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem o nová pravidla (tzv. ATAD 2), která mají zabránit využívání tzv. hybridních nesouladů mezi členskými státy EU a třetími zeměmi. Hybridním nesouladem se rozumí rozdílné posouzení určité transakce nebo subjektu (právnické osoby), které může vést k nezamýšlenému snížení daňové povinnosti.
   
 • Ministerstvo financí předložilo dne 30. listopadu 2016 do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.
   
 • Evropská komise zveřejnila průvodce vzorovým daňovým řádem. Jedná se o modelová pravidla chování pro daňové poplatníky a daňové správy. Jedná se o dokument, který má charakter doporučení.
   
 • Evropská komise zveřejnila sérii opatření, jak zlepšit systém DPH pro elektronické obchodování v EU. Opatření by měla usnadnit zákazníkům i podnikům, zejména nově založeným podnikům, dále pak malým a středním podnikům, prodávat a nakupovat zboží a služby online.
Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign