Stručné aktuality, prosinec 2017

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

 • Dle londýnského odvolacího tribunálu mají řidiči společnosti Uber zaměstnanecká práva. Uber naopak tvrdí, že jeho řidiči jsou samostatně výdělečně činné osoby a proti rozhodnutí se odvolal.
   
 • Ministerstvo spravedlnosti předložilo věcný záměr zvláštního zákona o hromadných žalobách, který má umožnit skupinám spotřebitelů domáhat se svých práv v jediném řízení.
   
 • Ve Sbírce mezinárodních smluv vyšlo Sdělení ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Chilskou republikou týkající se změn ve zdaňování úroků.
   
 • Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška 401/2017 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018.
   
 • Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 376/2017.
   
 • Evropská komise představila nové nástroje k potírání podvodů velkého rozsahu v oblasti DPH. Tato opatření mají být základem pro nový definitivní systém DPH v EU.
   
 • Rada ECOFIN schválila v prosinci unijní seznam nespolupracujících jurisdikcí. Rovněž schválila sdělení Komise „Spravedlivý a efektivní daňový systém v Evropské unii pro jednotný digitální trh“. V oblasti DPH přijala Rada návrhy týkající se elektronického obchodování, jež mají on-line podnikům usnadnit dodržování povinností v této oblasti.
   
 • OECD schválila aktualizaci modelové smlouvy OECD o zamezení dvojímu zdanění ve znění pro rok 2017.
Sdílet článek