Stručné aktuality, prosinec 2019

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Na pravidelném setkání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské Unie (rada ECOFIN) byla po pětiletém úsilí schválena žádost České republiky na zavedení plošného reverse charge režimu v oblasti DPH. Tento mechanismus by se měl aplikovat na všechny transakce převyšující 15 500 eur (v přepočtu asi 450 000 Kč). Vzhledem k tomu že toto opatření musí být implementováno do zákona o DPH, není v současné době zcela jasné, kdy a v jaké podobě nabyde účinnosti.
   
 • Připravovaná novela daňových zákonů pro rok 2020, jejímž hlavním cílem je zvýšit příjmy veřejných rozpočtů, prošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně a míří do Senátu. Navrhovaná novela přinese zejména zásadní změny v metodách tvorby technických rezerv pojišťoven, které mají odpovídat evropské směrnici Solvency II. Dále novela přináší zvýšení vybraných spotřebních daní, hazardních her nebo změny v oblasti daně z nemovitých věcí.
   
 • Od 1. prosince 2019 platí novela nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst, hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek. Přináší dvě hlavní změny – hmotná podpora v oblasti technologických center bude poskytována po celé ČR (kromě Prahy), v oblasti výroby pak pouze v regionech s mírou nezaměstnanosti alespoň 7,5 %.
   
 • Od 1. ledna 2020 se naplno rozběhne dlouho plánovaný projekt e-Neschopenek. Zásadně se změní postup při vystavování dočasné pracovní neschopnosti (DPN) a dále způsob, jakým se zaměstnavatel o DPN svých zaměstnanců dozví. Informace o DPN zaměstnanců budou moci zaměstnavatelé získávat z ePortálu ČSSZ, případně požádat o jejich automatické zasílání do datové schránky nebo o notifikace na e-mail. Zaměstnanci nicméně stále musí zaměstnavatele neprodleně o DPN informovat (např. telefonicky nebo e-mailem). Zaměstnavatelé budou nově mít povinnost elektronicky zaslat ČSSZ po 14 dnech trvání DPN přílohu k žádosti o dávku a uvést v ní, kam je zaměstnanci vyplácena mzda, a po skončení DPN elektronicky hlásit údaje potřebné pro výplatu poslední dávky nemocenské.
   
 • Vyhláškou 310/2019 Sb. byly vyhlášeny sazby zahraničního stravného pro rok 2020. Např. pro Německo, Rakousko a Francii zůstává i pro rok 2020 stravné ve výši 45 eur, pro Polsko ve výši 40 eur, pro Slovensko ve výši 35 eur.
   
 • Minimální mzda by se od ledna měla zvýšit o 1 250 Kč na 14 600 Kč. Návrh nařízení bude ještě schvalovat vláda.
   
 • Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2020 se zvyšuje na částku 1 672 080 Kč.
   
 • V roce 2020 budou zvýšeny redukční hranice pro účely nemocenského pojištění – 1. redukční hranice bude činit 1 162 Kč, druhá 1 742 Kč a třetí 3 484 Kč.
   
 • Vládní návrh zákona o zamezení dvojího zdanění s Tchaj-wanem byl schválen ve třetím čtení a nyní putuje do Senátu.
   
 • Začátkem listopadu prošel prvním čtením návrh novely Daňového řádu.
   
 • Počet svěřenských fondů se za poslední rok téměř zdvojnásobil. Zatímco v roce 2018 jich byla necelá tisícovka, k letošnímu listopadu bylo evidováno 2 080 těchto entit.
   
 • Úmluva o implementaci opatření proti snižování daňového základu (MLI) byla schválena Parlamentem. Po podpisu prezidentem bude publikována ve sbírce mezinárodních smluv a uložena u depozitáře OECD. Pro ČR vstoupí v platnost zřejmě od dubna 2020 a uplatňovat by se měla od roku 2021.
   
 • Nová smlouva s Koreou o zamezení dvojího zdanění začne nejspíš platit od začátku roku 2020. Nyní se čeká už jen na výměnu ratifikačních listin mezi oběma státy.
   

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • Evropská komise se odvolala proti rozsudku Tribunálu Evropské unie ohledně reklamní daně v Maďarsku (případ T-20/17). Tribunál v červnu zamítl rozhodnutí Evropské komise, podle kterého je maďarská reklamní daň neslučitelná s pravidly EU o státní podpoře.
   
 • Evropská rada souhlasila se žádostí o prodloužení období podle čl. 50 odst. 3 Smluv o fungování EU, podle kterého Spojené království oznámilo svůj úmysl opustit EU. Prodloužení bude platit do 31. ledna 2020, zahrnuje však možnost Spojeného království opustit EU dříve, pokud obě strany v mezidobí ratifikují smlouvu o odstoupení. Do té doby zůstane Spojené království členským státem EU a všechna příslušná práva a povinnosti členství budou nadále platit.
   
 • OECD vydala další interpretační pokyny týkající se provádění a fungování požadavků na podávání zpráv podle jednotlivých zemí (tzv. CbCR), jak bylo zavedeno v rámci akce BEPS 13.
   
 • Bosna a Hercegovina jako již devadesátý stát podepsala mezinárodní smlouvu implementující opatření související se zamezením dvojího zdanění (projekt BEPS). Lotyšsko a Mauricius uložily své ratifikační listiny v říjnu, v platnost vstoupí 1. února 2020. Návrh na ratifikaci už má také estonský parlament, v platnost by měl vstoupit tři měsíce poté, co Estonsko uloží ratifikační listinu u OECD. Pro Norsko vstoupila tato smlouva v platnost 1. listopadu 2019.
   
 • Horní komora rakouského parlamentu schválila návrh zákona, který zavádí daň z digitálních příjmů odvozených z online reklamy a ukládá provozovatelům online platforem povinnost podávat reporty. Také schválila návrh zákona, kterým se do rakouského práva zavádějí antimonopolní zákony. Opatření bude účinné od 1. ledna 2020.
   
 • Německý federální kabinet schválil návrh právních předpisů k převedení směrnice EU 2018/822 o pravidlech povinného zveřejňování (DAC 6) do německého vnitrostátního práva. Rovněž byla zveřejněna francouzská vyhláška č. 2019-1068 týkající se implementace této směrnice do vnitrostátního práva.
   
 • Evropský parlament přijal usnesení, v němž naléhá na členské státy, aby se dohodly na postojích k návrhům týkajících se veřejného vykazování daní mezi jednotlivými zeměmi zaplacených nadnárodními společnostmi (country-by-country reporting). Ministři EU se dosud neshodli na návrhu předloženém už v roce 2016. Návrh může být znovu zrevidován v průběhu roku 2019 za finského předsednictví Rady EU.
Sdílet článek