Stručné aktuality, prosinec 2021

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Krátce z domova

  • Žádost o vrácení DPH v Británii za první polovinu roku 2021 je nutné podat do 31. prosince 2021. Obdobím pro vrácení DPH ve velké Británii totiž není kalendářní rok, ale fiskální rok od 1. července do 30. června, přičemž žádost je nutné podat nejpozději ve lhůtě šesti kalendářních měsíců po konci fiskálního roku. 
  • Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní (č. 437/2021 Sb.). 
  • Pod č. 424/2021 Sb. vyšla novela oceňovací vyhlášky. 
  • Novela nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí byla publikována pod č. 405/2021. Minimální mzda se od ledna 2022 zvyšuje na 16 200 Kč. 
  • Přehled změn od 1. ledna 2022 v gesci ministerstva financí naleznete zde
  • Finanční správa vydala Informaci k aplikaci zvláštního ustanovení § 38zh zákona o dani z příjmů o uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně. 
  • Finanční správa vydala aktualizovanou Informaci pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti). 
  • Nařízení vlády o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 428/2021. 

Krátce ze zahraničí 

  • Podvýbor Evropského parlamentu pro daňové záležitosti (FISC) vydal zprávu k evropskému rámci pro srážkovou daň, který by měl být v legislativní formě připraven do konce roku 2022. Harmonizovaný rámec by měl najít rovnováhu mezi bojem proti praktikám, které vedou k nezdanění nebo nadměrnému vracení srážkových daní, a nutností zamezit dvojímu zdanění výnosů z investic. Rámec by měl také zajistit, aby všechny dividendy, úroky a licenční poplatky byly v rámci EU zdaněny minimální efektivní sazbou daně. Součástí nových pravidel by měl být i harmonizovaný postup pro všechny členské státy, pokud jde o vracení srážkové daně.  
  • Polský prezident podepsal daňovou reformu, která nabude účinnosti 1. ledna 2022. Mezi hlavní změny patří: nový režim polské holdingové společnosti, minimální daň z příjmů právnických osob, ustanovení omezující přesouvání zisků do jurisdikcí s nízkým zdaněním, daňové úlevy vztahující se k inovacím a reforma pravidel převodních cen. 
Sdílet článek