Stručné aktuality, říjen 2018

Daňové a právní novinky posledního měsíce několika větami.

  • Začátkem října projedná Poslanecká sněmovna ve druhém čtení poslanecký návrh novely zákoníku práce. Obsahem návrhu je zrušení tzv. karenční doby. Karenční doba je doba prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti, po kterou se osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru neposkytuje náhrada mzdy nebo platu. Tento právní institut byl do české právní úpravy zaveden v roce 2008, následně byl zrušen Ústavním soudem a opětovně obnoven v roce 2009. Cílem aktuálního návrhu je tedy karenční dobu opět zrušit. Účinnost novely je navržena na 1. července 2019.
  • Poslanecká sněmovna po bouřlivém projednávání schválila novelu trestního zákoníku, která zavádí zcela nový trestný čin s názvem maření spravedlnosti. Toho se dopustí ten, kdo předloží falešné nebo pozměněné důkazy. Maření spravedlnosti se bude týkat výhradně věcných a listinných důkazů majících podstatný vliv pro rozhodnutí soudu. Mezi takové důkazní prostředky budou patřit zejména padělané směnky, smlouvy s účelově vymezeným datem, smlouvy se zfalšovaným podpisem, pozměněné fotografie či data. Oproti původnímu návrhu se nebude jednat o závažný trestný čin, nebude tudíž možné při jeho vyšetřování využívat odposlechy. Novela nyní poputuje do Senátu.
  • Sněmovna ukončila 19. schůzi. Poslanci nestihli projednat Daňový balíček 2019 (tisk 206) ani v prvním čtení. U další ostře sledované novely – tisk 205 – novela zákona o EET – bylo první čtení přerušeno.
  • Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 25 bazických bodů na 1,50 %. Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby na 2,50 % a diskontní sazby na 0,50 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 27. září 2018.
  • Ve Sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády č. 213/2018 o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019. V důsledku toho se zvyšuje pro rok 2019 hranice pro účast na nemocenském pojištění z 2 500 Kč na 3 000 Kč měsíčně. Dále se zvyšuje maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění na 1 569 552 Kč. Tato částka bude mít vliv i na solidární zvýšení daně.
  • Ministryně práce a sociálních věcí s účinností od 1. července 2019 avizovala zvýšení rodičovského příspěvku na dítě do čtyř let věku ze stávajících 220 tisíc na 260 tisíc korun pro rodiče s jedním dítětem. Rodiny s dvojčaty a vícerčaty by měly nárok na 390 tisíc místo dnešních 330 tisíc korun.
Sdílet článek