Stručné aktuality, říjen 2019

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Ve Sbírce zákonů vyšlo sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českem a Běloruskem o důchodovém zabezpečení včetně příslušného Správního ujednání o používání Smlouvy (č. 47 a 48/2019 Sb. m. s.).
   
 • Na zářijovém neformálním jednání Rady ECOFIN pod finským předsednictvím se diskutovalo zejména o zastaralosti stávající energetické daňové směrnice. Česká republika souhlasí s tím, že některé daňové výjimky v této oblasti již nemají své opodstatnění v rámci celkového směřování v otázce změny klimatu a bude třeba je revidovat. Jde například o možnost uvést rozlišení sazby motorové nafty pro obchodní a neobchodní účely nebo o osvobození od daně u letecké a námořní dopravy.
   
 • Poslanecká sněmovna poslala do závěrečného čtení sazbový balíček (tisk 509). Návrh zákona s účinností od 1. ledna 2020 upravuje zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu. Mění také metody tvorby technických rezerv pojišťoven pro účely daně z příjmů právnických osob a upravuje placení daně z nemovitých věcí.
   
 • Od 1. října 2019 je v platnosti nová struktura XML kontrolního hlášení DPH. Více podrobností na webu Generálního finančního ředitelství.
   
 • MPSV informuje, že z dětských skupin se stanou opět jesle. Počítá s tím novela zákona o jeslích. Nová úprava by měla zajistit stabilní financování po vzoru soukromých školek, vyšší standard kvality a zároveň finanční dostupnost pro rodiny.
   
 • Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšiřuje osvobození pro první úplatné nabytí vlastnického práva k bytům v novostavbách rodinných domů. Novelu čeká podpis prezidenta, účinnosti nabude až od 1. listopadu 2019.KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • OECD vydala statistiku mezinárodních daňových sporů řešených prostřednictvím vzájemné dohody mezi smluvními státy, tzv. MAP. Statistika zahrnuje údaje z 89 států včetně České republiky. 
   
 • Návrh daňové reformy pro rok 2021 projednávaný nizozemským parlamentem zahrnuje kromě jiného i snížení sazby daně z příjmů právnických osob na 21,7 %. Novinkou je i podmíněné uplatnění srážkové daně z úroků a licenčních poplatků ve vztahu ke státům s nízkou úrovní zdanění.
   
 • Evropská komise v posledním zveřejněném sdělení o připravenosti na brexit zopakovala svou výzvu všem zúčastněným stranám. Ta nabádá k přípravě na variantu brexitu bez dohody. Komise také zveřejnila checklist, který má pomoci s přípravou na takový scénář podnikům obchodujícím se Spojeným královstvím.
   
 • Kanada, Švýcarsko, Ekvádor a Srbsko uložily v srpnu 2019 u depozitáře OECD svou ratifikační listinu pro mnohostrannou úmluvu (2016, MLI). Pro tyto země tak MLI vstoupí v platnost 1. prosince 2019, pro Spojené arabské emiráty pak na začátku září.  V České republice čeká úmluva na závěrečné čtení v Poslanecké sněmovně. Po jejím schválení, zveřejnění ve Sbírce smluv a uložení ratifikačních listin v depozitáři OECD vstoupí v platnost i v Česku, a to tři měsíce od začátku měsíce následujícím po jejím uložení. 
Sdílet článek