Stručné aktuality, říjen 2020

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • ÚOOÚ vyměřil sankci šest milionů korun za opakovaná nevyžádaná rozesílání obchodních sdělení. Jde o nejvyšší pokutu za tento druh provinění, kterou za dobu své existence uložil. 
 • Podle rozsudku SDEU (C-422/19 a C-423/19) musejí věřitelé v obecné rovině akceptovat hotovostní platbu peněžitých dluhů. 
 • Vládní návrh na zavedení institutu paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ prošel ve sněmovně prvním čtením. Limit ročního příjmu z podnikání pro vstup do tohoto režimu je 800 000 Kč. Díky paušální dani budou mít živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ možnost prostřednictvím jedné paušální platby vyřešit povinnosti k dani z příjmů, sociálnímu a zdravotnímu pojistnému, včetně povinnosti je přiznat na třech různých formulářích. 
 • Ve Sbírce zákonů vyšel zákon, který zrušil daň z nabytí nemovitých věcí se zpětným účinkem k prosinci 2019. Finanční správa k tomu publikovala několik sdělení i s příklady a vzorem žádosti o vrácení daně. 
 • Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu (373/2020). 
 • Jako každoročně bylo publikováno nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021 (381/2020). Tyto údaje mají mimo jiné vliv na výši důchodů, výši stropů vyměřovacích základů pro povinné veřejnoprávní pojistné, minimální výši záloh u pojištění pro OSVČ. 
 • Ministerstvo zahraničních věcí sjednalo Smlouvu mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a protokolu k ní (38/2020). 

 

KRÁTCE ZE SVĚTA

 • Evropská komise publikovala návrh nařízení zvaný Digital Operational Resilience Act, který má za cíl zvýšit kybernetickou bezpečnost finančních institucí a posílit jejich připravenost vůči kybernetickým útokům.
 • Evropská komise se rozhodla odvolat proti rozsudku ve věci státní podpory pro firmu Apple v Irsku k Soudnímu dvoru Evropské unie. 
 • Rozpočtový výbor Evropského parlamentu podpořil zavedení poplatku z nerecyklovaných plastů. Dále požaduje přípravu časového harmonogramu pro zavedení digitální daně a daně z finančních transakcí, které by mimo jiné pomohly financovat rozpočet EU. 
 • Polská vláda navrhuje v rámci daňových změn pro rok 2021 mimo jiné zrušení daňové transparentnosti komanditních a některých veřejných obchodních společností. V oblasti převodních cen potom například povinnost určitých poplatníků připravit a zveřejnit svou daňovou politiku a změny v politice převodních cen, rozšíření rozsahu transakcí, pro které musí být připravena dokumentace převodních cen a rozšíření obsahu této dokumentace.  
Sdílet článek