Zpět na výpis

Stručné aktuality, říjen 2022

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

  • Finanční správa upozorňuje poplatníky silniční daně, kteří zaplatili zálohy na rok 2022, že tyto zálohy byly novelou zákona o dani silniční od 1. ledna 2022 zrušeny.
  • Novela zákona o spotřebních daních, která prodlužuje snížení spotřební daně za 1 litr nafty o 1,50 Kč do konce roku 2022, byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 286/2022. Snížení spotřební daně benzínu o 1,50 Kč za litr skončilo k 30. září 2022. 
  • Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která od roku 2023 zavádí oznamovací povinnost provozovatelů digitálních platforem (tzv. DAC 7). Předpis nyní projedná Senát. 
  • Finanční správa zveřejnila informaci k jednorázovému příspěvku na dítě ve výši 5 000 Kč. Jde o příjem osvobozený od daně, který nebude započítáván do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela/manželky. 
  • Smlouvu mezi vládou ČR a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti schválil Parlament a podepsal prezident. 
  • Sdělení MZV o sjednání Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 32/2002. 
  • Sdělení MZV o výpovědi Smlouvy mezi ČR a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztahu k Sint Maarten bylo zveřejněno ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 29/2002.

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

  • Návrh směrnice o minimální dani nebyl zařazen na program zasedání ECOFIN 4. října, jak se původně očekávalo. Pokud členské státy nedosáhnou dohody na tomto nebo některém z příštích zasedání, zbývají dvě možnosti. První je tzv. posílená spolupráce. Ta se použije, pokud o zahájení postupu požádá nejméně devět členských států a dohodne se, že nelze dosáhnout jednomyslnosti v přiměřené lhůtě. Tento postup byl v minulosti úspěšně použit pouze dvakrát, ale ne v daňových záležitostech. Druhou možností je jednostranné přijetí členskými státy, které chtějí dodržet závazky vyplývající z inkluzivního rámce OECD. Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko a Španělsko již vydaly společné prohlášení, že k implementaci minimální daně přistoupí.  

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás