Krátce
17. 8. 2017

Stručné aktuality, srpen 2017

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

Lenka Fialková
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o dřívějším ukončení příjmu Žádostí o podporu v rámci aktuální výzvy v programu Úspory energie, a to k 31. říjnu 2017. Výzva měla být původně otevřena do března 2018. Důvodem předčasného uzavření je nízký zájem žadatelů. Zároveň je však v přípravě nová výzva tohoto programu, která by měla být vyhlášena nejpozději do konce listopadu 2017. V plánu je navýšení podílu celkové alokace výzvy pro velké podniky na 60 % (z původních 20 %).
   
 • Ve Sbírce zákonů byla publikována novela stavebního řádu (225/2017 Sb.), která bude účinná od ledna příštího roku.
   
 • 15. srpna 2017 nabývá účinnosti novela zákona o pobytu cizinců (vyšla pod č. 222/2017 Sb.), která mimo jiné zavádí nové pobytové povolení za účelem investování.
   
 • Ve Sbírce zákonů byla dne 14. července 2017 pod č. 206/2017 Sb. vyhlášena novela zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce, zákona o inspekci práce a dalších právních předpisů, která přináší změny zejména v oblasti diskriminace, agenturního zaměstnávání, výdělečné činnosti a pracovní neschopnosti uchazečů o zaměstnání, náhradního plnění a zavádí také nové přestupky a správní delikty.
   
 • 1. července 2018 začne platit nový zákon o občanských průkazech (195/2017 Sb.). Zároveň prezident podepsal další související zákon, a to o elektronické identifikaci (tisk 1069). Ten zakotvuje pravidla například pro používání občanských průkazů s čipem podle evropských směrnic. Na fungování systému (účinný od 1.  července 2018) bude dohlížet ministerstvo vnitra, které bude udělovat akreditace poskytovatelům těchto služeb.
   
 • Poplatníci, kteří podají Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z nemovitých věcí jinak než elektronicky, ačkoliv mají tuto povinnost, budou nově nejprve vyzváni k nápravě, a až pokud svou chybu nenapraví, budou pokutováni. Finanční správa aktualizovala Seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána elektronicky.
Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign