Stručné aktuality, srpen 2019

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Na konci července schválil Senát novelu zákona o investičních pobídkách. Nyní se očekává podpis prezidenta. Zákon vstoupí v účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
   
 • Senát zamítl návrh novely zákona o EET. Návrh se nyní vrací do Poslanecké sněmovny. Ta jej musí schválit nadpoloviční většinou všech poslanců, pokud má novela vstoupit v účinnost.
   
 • Vláda projednala návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění. Nejvýraznější změny přináší novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která přejímá do českého právního řádu evropskou směrnici o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. směrnici DAC 6).
   
 • V návaznosti na novelu zákona o DPH účinnou od 1. 4. 2019 upravilo Generální finanční ředitelství (GFŘ) svoji Informaci k aplikaci institutu nespolehlivé osoby. Jedná se zejména o technické úpravy referencí na aktuální čísla paragrafů. Informace také zohledňuje skutečnost, že nově bylo explicitně legislativně upraveno, že prostřední osobou v třístranném obchodě může být i identifikovaná osoba.
   
 • GFŘ publikovalo Informaci pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku, kde shrnuje základní fakta o registraci těchto osob k české DPH. Zvláštní pozornost pak věnuje aspektům DPH vztahujícím se k zasílání zboží koncovým zákazníkům neplátcům (především e-shopy). 
   
 • Ve Sbírce zákonů byla publikována novela oceňovací vyhlášky (188/2019 Sb.).
   
 • Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 176/2019 SB. s účinností od 31. července 2019.
   
 • Novela zákona o ochraně spotřebitele publikovaná pod č. 179/2019 je účinná od 16. července 2019.
   
 • Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) a integrovaného portálu MPSV (portal.mpsv.cz) budou mít novou vizuální podobu. Dojde také ke změně způsobu přihlašování uživatelů prostřednictvím systému e-identita (NIA) nebo informačního systému datových schránek. Změny čekají i na uživatele, kteří pracují s elektronickými formuláři. Především jde o předvyplňování údajů, dynamické skrývání/odkrývání bloků na základě vyplněných informací ve formuláři a podporu sdruženého odesílání formulářů. Nové portálové řešení bude pro veřejnost dostupné už od 28. 6. 2019 na adresách web.mpsv.cz a web.uradprace.cz.
   
 • MPSV upozorňuje, že projekt elektronické neschopenky úspěšně postoupil do další fáze příprav. Jeho účinnost je naplánována od 1. 1. 2020. V současné době probíhá mimo jiné testování externí komunikace ve spolupráci s vývojáři z dvaceti společností, které vytvářejí specializovaný software pro nemocnice a ordinace lékařů. Vývojáři mají k dispozici sdílenou emailovou adresu a podrobné informace na webu ČSSZ, včetně průběžně aktualizovaného dokumentu s nejčastěji kladenými dotazy. Návazně na postup prací zprovoznilo ministerstvo kanál RSS, který je napojen na rubriku „Aktuality pro SW vývojáře“. Kanál může využít každý, kdo potřebuje být o postupu prací automaticky informován.
   
 • Ministerstvo financí zahájilo připomínkové řízení k návrhu zákona o digitální dani. Návrh upravuje zavedení 7% daně u společností s globálním obratem nad 750 milionů eur ročně, které na území ČR dosáhnou za kalendářní rok obratu minimálně 50 milionů korun za uskutečněné zdanitelné služby ve třech blíže specifikovaných oblastech, a to umísťování cílené reklamy na digitální rozhraní, využití mnohostranného digitálního rozhraní a prodej dat o uživatelích. Jedná se o tzv. model DST digitální daně navržený dříve Evropskou komisí. Předpokládaná účinnost zákona je odhadována na polovinu roku 2020 v závislosti na dalším vývoji legislativního procesu. 

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ
 • Britský úřad pro ochranu osobních údajů (Information Commissioner‘s Office) navrhl pro leteckou společnosti British Airways za nedostatečné zabezpečení osobních údajů cestujících pokutu přesahující 5 miliard korun. V důsledku přesměrování webových stránek společnosti na podvodné stránky totiž došlo k úniku osobních údajů zhruba půl milionu cestujících. Pokuta hrozí rovněž hotelovému komplexu Marriott za únik osobních údajů více než 339 milionů hostů. Britský úřad pro ochranu osobních údajů navrhl v tomto případě pokutu ve výši 2,7 miliardy korun.
   
 • 4. července byl zveřejněn finský program předsednictví Radě EU. V oblasti daní se Finsko zaměří na boj proti agresivnímu daňovému plánování a daňovým únikům s cílem snížit následky způsobené daňovou konkurencí. Dále se bude zabývat otázkou zdanění digitální ekonomiky.
   
 • Ve dnech 28. a 29. června se představitelé skupiny G20 sešli v japonské Osace, kde debatovali o mezinárodním daňovém systému a dopadu digitální transformace na jednotlivé ekonomiky po celém světě. Lídři konstatovali, že bylo dosaženo pokroku při řešení daňových problémů, které vyplývají z digitalizace, a zavázali se k jednomyslnému řešení do roku 2020.
   
 • Francouzský senát přijal návrh zákona, kterým se zavádí daň z digitálních služeb. Bude vybírána retroaktivně z transakcí od 1. ledna 2019. V souvislosti s touto skutečností zahájil obchodní zástupce USA vyšetřování údajné diskriminační povahy zákona vůči americkým společnostem.
   
 • V červenci zveřejnila vláda Spojeného království návrhy právních předpisů a pokynů k dani z digitálních služeb. Ta bude zahrnuta do daňového balíčku 2019–20. Současně vydala britská daňová správa pokyny týkající zavedení nové daně.
Sdílet článek