Zpět na výpis

Stručné aktuality, srpen 2022

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • 19. července 2022 vstoupila v platnost smlouva o zamezení dvojímu zdanění se San Marinem. Uplatňovat se začne 1. ledna 2023. 
 • Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávu o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2021.
 • GFŘ aktualizovalo tiskopis Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (účinný od 1. července 2022). Reflektuje změny evropských předpisů, které zavedly nová osvobození od DPH a spotřebních daní pro obranné úsilí EU.
 • Generální ředitelství cel upozorňuje, že v důsledku změny zákona o ochraně ovzduší a navazujících daňových předpisů se od 1. července 2022 ruší povinnost přimíchávat biopaliva do pohonných hmot. Mimo jiné byla zrušena i povinnost dodavatele motorového benzinu nebo motorové nafty podat oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku. Povinnost je zrušena i pro období duben až červen 2022 a následně i pro podání ročního hlášení za rok 2022.
 • Projekt MPSV Predikce trhu práce – KOMPAS, který je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost, ukáže směr, jakým se bude v následujících pěti letech ubírat pracovní trh na národní a krajské úrovni. KOMPAS je určen odborné veřejnosti a všem zájemcům o optimální uplatnění na proměnlivém trhu práce. 
 • Orgány Finanční správy zahájily cílenou kontrolní akci za účelem prověření správnosti zdanění příjmů spojených s kryptoměnami (např. bitcoin).
   

KRÁTCE ZE SVÉTA

 • České předsednictví EU informovalo, že by na příštím plánovaném zasedání Rady ECOFIN dne 4. října 2022 chtělo dosáhnout jednomyslné dohody na dokončení implementace návrhu směrnice EU o minimální efektivní dani. Dále by se měl projednávat aktualizovaný seznam nespolupracujících jurisdikcí. 
 • Na program zasedání ECOFIN 6. prosince 2022 jsou zařazena tato daňová témata:
  • předložení zprávy o pokroku v návrhu směrnice Rady k zamezení zneužívání fiktivních společností (směrnice UNSHELL) a návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro snížení zkreslení mezi financováním dluhem a vlastním kapitálem a pro omezení odečitatelnosti úroků u daně z příjmů právnických osob (směrnice DEBRA);
  • dosažení politické dohody o uhlíkovém clu (CBAM);
  • politická debata o implementaci globální dohody o přerozdělení práv na zdanění (Pilíř 1 OECD) a revize směrnice o zdanění energie.
 • Podle zprávy OECD pro setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20 bude mít implementace Pilíře 1 a Pilíře 2 OECD, která má řešit daňové problémy vyplývající z digitalizace ekonomiky, určité zpoždění. Pilíř 1, jenž mění princip rozdělení zdaňovacích práv, by se měl dokončit tak, aby k podpisu nové mnohostranné úmluvy mohlo dojít v první polovině roku 2023 (se vstupem v platnost v roce 2024). Technické práce v rámci Pilíře 1 (zavedení 15% globální minimální sazby daně z příjmů právnických osob) jsou z velké části dokončeny. OECD také konstatuje, že většina členů inkluzivního rámce plánuje účinnost nových pravidel až od roku 2024. 
 • OEDC zároveň zveřejnila detailní zprávu o pokroku týkajícím se stanovení Částky A (částka k realokaci zemím prodeje) v rámci Pilíře 1. Průběžná zpráva obsahuje konsolidovanou verzi vnitrostátních vzorových legislativních pravidel, která budou zároveň sloužit jako základ mnohostranné dohody.