Krátce
16. 2. 2017

Stručné aktuality, únor 2017

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

Lenka Fialková
 • V polovině ledna byl zahájen dlouho očekávaný příjem žádosti v dotačních programech Inovace a Potenciál. Dle aktuálních informací byla alokace určená pro velké podniky v obou programech vyčerpána v průběhu prvního týdne a očekává se brzké uzavření těchto výzev pro příjem žádostí velkých podniků. Další výzvy v těchto programech jsou plánovány na léto 2017, přičemž by měly být obě určeny opět částečně i pro velké podniky.
   
 • Na podpis prezidenta čeká komplexní novela insolvenčního zákona. Přináší významné změny, které mají přispět k vyšší transparentnosti insolvenčního řízení, zvýšit ochranu dlužníku před šikanózními návrhy, vést k posílení dohledu nad insolvenčními správci a zakotvit regulaci v oblasti poskytování poradenství v rámci oddlužení. Účinnost zákona je stanovena na čtvrtý kalendářní měsíc po vyhlášení, lze tedy předpokládat, že nastane 1. června 2017.
   
 • Dne 1. února 2017 podepsali zástupci Česka a Japonska protokol ke smlouvě o sociálním zabezpečení. Ten mimo jiné rozšiřuje okruh vyslaných pracovníků, kteří mohou po dobu svého vyslání zůstat pojištěni v systému sociálního zabezpečení v domovské zemi na základě zjednodušené žádosti podle článku 7 této smlouvy. Protokol nyní musí projít schvalovacím legislativním procesem v obou státech. Není proto jisté, zda vstoupí v platnost ještě v průběhu letošního roku nebo až později.
   
 • GFŘ publikovalo na svých webových stránkách Dodatek k „Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací“ v oblasti nákupu a prodeje služeb elektronických komunikací.
   
 • Ve Finančním zpravodaji MF byl publikován pokyn GFŘ D-31 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016.
   
 • GFŘ publikovalo stanovisko, kdy z pohledu EET mají eshopy evidovat platby. Finanční správa ve stanovisku deklaruje, že bude v případech, kdy poplatník nemá přesnou informaci o tom, kdy zákazník vydal příkaz k provedení platby, akceptovat postup, kdy poplatník zašle správci daně údaje o evidované tržbě a vystaví účtenku zákazníkovi nejpozději v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu zákazníka, nebo v okamžiku expedice zboží zákazníkovi. Rozhodující je, který okamžik, který nastane dříve. Pokyn dále uvádí, že povinnost evidovat tržby může poplatník splnit již před vydáním příkazu k provedení platby, např. v okamžiku přijetí objednávky.
   
 • GFŘ zveřejnilo na svých stránkách aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 a pro zdaňovací období 2017
Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign