Stručné aktuality, únor 2020

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Od nového roku se navýšil rodičovský příspěvek z důvodu péče o nejmladší dítě v rodině z 220 na 300 tisíc korun a u dvou a více současně narozených dětí z 330 na 450 tisíc korun. Navýšení se týká všech příjemců, kteří k 1. 1. 2020 dosud nevyčerpali celkovou sumu této dávky. Součástí novely je také navýšení počtu hodin v měsíci, po které může dítě pobývat v předškolním zařízení, a to ze 46 na 92 hodin měsíčně.
   
 • 1. ledna 2020 se v návaznosti na růst průměrné mzdy zvýšila maximální výše podpory v nezaměstnanosti z 18 111 na 19 389 korun měsíčně a maximální výše podpory při rekvalifikaci z 20 297 na 21 729 korun měsíčně. Vzrostl i limit povoleného výdělku pro uchazeče o zaměstnání, kteří nepobírají podporu a chtěli by si přivydělávat v nekolidujícím zaměstnání, z původních 6 675 na 7 300 korun měsíčně.
   
 • Zákon o právu na digitální služby (12/220 Sb.) vstoupil v účinnost 1. února 2020. Garantuje občanům elektronickou komunikaci s úřady. Výjimku tvoří jen případy, které přes internet nelze vyřídit, jako je například technická kontrola vozidla nebo fyzické vyzvednutí průkazu. K prokázání totožnosti by měla plně dostačovat například elektronická občanka nebo identitní prostředky bank.
   
 • Poslanci v prvním čtení podpořili novelu zákoníku práce. Upravuje například sdílené pracovní místo.
   
 • Návrh zákona o dani z digitálních služeb prošel v lednu 1. čtením ve Sněmovně, nyní jej bude projednávat rozpočtový výbor. Vláda si od daně slibuje až pět miliard korun navíc do rozpočtu. Spojené státy hrozí protiopatřeními, například zavedením cel na české výrobky. 
   
 • Poslanecká sněmovna projednala ve druhém čtení novelu daňového řádu, která kromě zavedení portálu Moje daně navrhuje například i prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu DPH, změnu výše sazeb úroků z prodlení či zrušení pětidenní toleranční lhůty při pozdním podání daňového přiznání a pozdní platbě daně.
   
 • Na druhé čtení stále čeká novela, která by do české legislativy měla implementovat unijní legislativu v oblasti DPH a také oznamovací povinnost při přeshraničních transakcích (tzv. DAC 6). V obou případech už implementační lhůta uplynula a Evropská komise zaslala České republice (stejně jako ostatním zemím, které implementační lhůtu nedodržely) dopis, kterým vyzývá k dokončení implementace. Zatímco v oblasti DPH je evropská legislativa účinná k 1. lednu 2020 a Ministerstvo financí vydalo informaci, jak v dané situaci postupovat, v případě problematiky DAC 6 by měla příslušná úprava nabýt účinnosti až k 1. červenci 2020. Oznamovací povinnosti budou podléhat už přeshraniční uspořádání implementovaná po 25. červnu 2018.
   

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • Evropská komise představila evropskou ekologickou dohodu, která obsahuje kroky k tomu, aby se Evropa stala do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Orientační harmonogram zahrnuje i návrh na úpravu směrnice o zdanění energie k červnu 2021.
   
 • EU a Velká Británie zahájí intenzivní diskusi o vzájemném partnerství a volném obchodu během přechodného období, které má trvat do 31. prosince 2020.
   
 • Evropský parlament vyzval Evropskou komisi a členské státy, aby se dohodly na společném postoji ke zdanění digitální ekonomiky. Poslanci chtějí navrhnout řešení na úrovni EU v případě, že nebude možné dosáhnout dohody na mezinárodní úrovni do konce roku 2020.
   
 • Rakouské ministerstvo financí zveřejnilo pokyny k dani z digitálních služeb. Daň ve výši 5 % se bude počítat z poplatků, které obdrží poskytovatelé služby, s možností odpočtu služeb získaných od jiných poskytovatelů reklamních služeb.
   
 • V Dánsku a na Islandu vstoupila v platnost mnohostranná úmluva o provádění opatření souvisejících s daňovou úmluvou BEPS (MLI). MLI také ratifikovaly Chile, Estonsko a Indonésie. V platnost vstoupí tři měsíce poté, co jednotlivé jurisdikce uloží svou ratifikační listinu u OECD. Lichtenštejnsko uložilo svou ratifikační listinu u OECD v prosinci 2019, MLI bude zde účinná od 1. dubna 2020. MLI také podepsalo Jordánsko, takže celkový počet signatářů se vyšplhal na 93 jurisdikcí.
   
 • OECD vydalo aktualizované pokyny pro country-by-country reporting. Další informace jsou k dispozici v pokynech a ve shrnutí.
   
 • OECD ve zprávě, která hodnotí výměnu daňových rozhodnutí mezi 112 jurisdikcemi, uvádí, že došlo k výměně 30 000 závazných posouzení.
   
 • Nizozemské ministerstvo financí zveřejnilo seznam jurisdikcí s nízkým daňovým zatížením pro rok 2020. Soupis obsahuje jurisdikce, které jsou na seznamu nespolupracujících jurisdikcí Evropské unie a jurisdikce, které mají sazbu daně z příjmu právnických osob nižší než 9 %. Kromě toho jsou zde uvedeny Anguilla, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Guernsey, Ostrov Man, Jersey, Turks a Caicos, Turkmenistán, Vanuatu a Spojené arabské emiráty.
   
 • V Polsku zveřejnili vyhlášku, která do konce června 2020 brání klíčové změně režimu srážkové daně. Odložené opatření se týká povinnosti vybírat srážkovou daň bez ohledu na případnou daňovou úlevu u zdroje příjmu, kterou umožňuje smlouva o zamezení dvojího zdanění nebo výjimka v polském právu na základě směrnice EU.
Sdílet článek