Stručné aktuality, září 2020

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

  • Upozorňujeme na účinnost novely zákona o DPH implementující tzv. Quick fixes k přeshraničním dodávkám zboží a konsignačním, resp. call-off skladům. Novela byla 14. srpna publikována ve Sbírce zákonů a je účinná od 1. září 2020.

  • Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a příslušným státem o zamezení dvojího zdanění v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám vyšlo k těmto smlouvám: smlouva s Maltou – Finanční zpravodaj 11/2020; smlouva s Irskem – Finanční zpravodaj 12/2020, smlouva se Slovenskem – Finanční zpravodaj 13/2020 a smlouva s Kanadou – Finanční  zpravodaj 14/2020.

  • Ve Finančním zpravodaji 14/2020 publikovalo GFŘ Pokyn D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a dodatek k němu.

  • Ministerstvo financí v návaznosti na platnost Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám pro Českou republiku od 1. září 2020 sděluje, že Úmluva pokrývá smlouvy o zamezení dvojího/dvojímu zdanění s následujícími státy: Austrálií, Belgií, Dánskem, Finskem, Francií, Gruzií, Islandem, Indií, Irskem, Izraelem, Japonskem, Kanadou, Kyprem, Lichtenštejnskem, Litvou, Lotyšskem, Lucemburskem, Maltou, Nizozemskem, Norskem, Novým Zélandem, Polskem, Portugalskem, Rakouskem, Ruskem, Singapurem, Slovenskem, Slovinskem, Srbskem, Švédskem, Švýcarskem a Velkou Británií.

  • Vláda schválila návrhy opatření z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR na roky 2019 až 2023. Mezi nejvýznamnější novinky patří zavedení účtu dlouhodobých investic a alternativního účastnického fondu. Návrh dále přichází s opatřeními, která zvyšují ochranu investorů a posilují nástroje namířené proti podvodným dluhopisům.

  • Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 343/2020, který novelizuje zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a zavádí tak novou oznamovací povinnost ve vztahu k přeshraničním uspořádáním (tzv. DAC 6). Ve vztahu k DAC 6 nabyl zákon účinnosti 29. srpna 2020. V důsledku pandemie COVID-19 byla na úrovni Rady EU přijata směrnice COVID-19 DAC, která mj. posunuje lhůty pro plnění oznamovací povinnosti dle směrnice DAC 6 přibližně o šest měsíců. Jak je uvedeno v informaci k výměně informací DAC 6 z 17. června, ministerstvo financí doplnilo novelu daňových předpisů (zákonem č. 299/2020 Sb.) o zmocňovací ustanovení, na jehož základě může vláda prostřednictvím nařízení vlády implementovat uvedené prodloužení lhůt. Vláda nařízení, které posouvá lhůty pro plnění oznamovací povinnosti dle směrnice DAC 6, schválila 7. září 2020 a nabytí jeho účinnosti se předpokládá v průběhu září 2020 v závislosti na jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. 

     

KRÁTCE ZE SVĚTA

  • Rada EU přijala nová pravidla pro zdaňování alkoholu spotřební daní, která se budou uplatňovat od roku 2022. Nová pravidla jsou obsažena ve směrnici Rady 2020/1151, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů.
  • Evropská komise vydala první zprávu o implementaci ATAD v jednotlivých členských státech. 
Sdílet článek