Stručné aktuality, září 2021

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

  • Ministerstvo financí předkládá do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o spotřebních daních. Jedná se o implementaci evropské směrnice, která nastavuje společná pravidla v oblasti spotřebních daní v rámci Evropské unie. Účinnost novely je navržena k 1. listopadu 2022 a k 13. únoru 2023. 
  • Ministerstvo financí zveřejnilo první návrh zákona, kterým se implementuje evropská směrnice DAC 7 zavádějící automatickou výměnu informací získaných od provozovatelů digitálních platforem. Navrhovaná účinnost: 1. ledna 2023.  
  • Souhrnný přehled pokynů a sdělení v oblasti mezinárodních daňových vztahů a smluv o zamezení dvojího zdanění byl publikován na stránkách ministerstva financí
  • Ve Finančním zpravodaji č. 30/2021 byly zveřejněny podrobnosti k placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa (OSS) od 1. července 2021 a rozhodnutí ministerstva financí o prodloužení stávajícího prominutí daně z uskutečnění vymezených zdanitelných plnění u respirátorů na období od 1. září 2021 do 31. října 2021. 

 

KRÁTCE ZE SVĚTA

  • Evropská komise informovala, že pozastavuje proces zavádění digitálního odvodu, a to do doby, než bude známa konečná podoba dohody o nových pravidlech mezinárodního zdanění na úrovni OECD. Ta totiž významně ovlivní i oblast digitální ekonomiky.  
  • OECD zveřejnila pracovní dokument věnovaný vlivu daňových úlev k podpoře výzkumu a vývoje na efektivní sazbu daně z příjmu právnických osob. Podle provedeného průzkumu jsou daňové úlevy nejběžnějším nástrojem daňové politiky používaným zeměmi OECD k podpoře výzkumu a vývoje. Více informací zde.  
  • OECD zveřejnila aktualizované profily 20 z 60 zemí, které shrnují jejich přístup k převodním cenám. Aktualizace obsahuje nové informace k finančním transakcím a alokaci zisku stálým provozovnám. Další aktualizace se očekávají v roce 2021 a v první polovině roku 2022. Více informací zde
  • Polská vláda zveřejnila detaily připravované daňové reformy (Polish Deal), která zahrnuje například uvolnění podmínek pro vytváření a fungování daňových skupin, zavedení nového daňového režimu pro holdingové společnosti, vylepšení stávající daňové podpory výzkumu a vývoje a řadu nových daňových úlev např. v souvislosti s přijímáním zaměstnanců do inovativních profesí, s výrobou prototypů, s veřejným úpisem akcií či se zaváděním robotizace. Podstatná část změn by měla nabýt účinnosti už od roku 2022.  
Sdílet článek