Zpět na výpis

Stručné aktuality, září 2023

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA
 

  • Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška 264/2023 Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
  • Vyhláška 258/2023 Sb, která novelizuje vyhlášku č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu, byla publikována ve Sbírce zákonů.
  • Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, byla publikována pod č. 252/2023 Sb. a je účinná od 1. ledna 2024.
  • ČR patří mezi země, ve kterých budou muset velké nadnárodní a vnitrostátní skupiny odvádět alespoň minimální daň z příjmu ve výši 15 %. Návrh zákona o dorovnávacích daních pro účely zajištění minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních a velkých vnitrostátních skupin prošel v srpnu v Poslanecké sněmovně prvním čtením. 
  • Poslanecká sněmovna v prvním čtení projednala návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří. Hlavními navrhovanými opatřeními jsou tzv. dlouhodobý investiční produkt a některé změny ve III. penzijním pilíři.
  • Ministerstvo financí aktualizovalo Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

 

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 

  • Evropská komise schválila prováděcí nařízení k podrobným pravidlům pro podávání zpráv k uhlíkovému clu (CBAM) během přechodné fáze od 1. října 2023 do 31. prosince 2025. Lhůta pro podání první zprávy je 31. ledna 2024. Komise současně vydala dvě příručky vysvětlující nová pravidla.