Zpět na výpis

TA ČR přichází s novou mezinárodní výzvou CHIST-ERA

TA ČR vyhlašuje mezinárodní výzvu týkající se informačních a telekomunikačních technologií. Jedno z témat výzvy reaguje na vzrůstající škodlivé chování na sociálních sítích v podobě šíření dezinformací a zakládání falešných účtů. Cílem výzvy je také rozvinout přeshraniční spolupráci. Návrhy proto musí žadatelé z České republiky podat společně alespoň se dvěma dalšími partnery z vymezených zemí.

Žadateli mohou být podniky a výzkumné organizace, přičemž pokud se jedná o propojené podniky, musí se projektu účastnit minimálně jeden další nezávislý partner. Uchazeči mohou své návrhy podávat do 17. ledna 2022, řešení projektu může začít nejdříve 1. října 2022.  

  • Mezi způsobilé náklady této výzvy patří: osobní náklady (včetně stipendií), ostatní přímé náklady, náklady na subdodávky, nepřímé náklady; 
  • Maximální výše podpory na projekt: 750 tis. eur; 
  • Maximální intenzita podpory pro velké podniky na projekt: 25 % – 65 %;  
  • Vymezené země: Belgie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Izrael, Litva, Polsko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Taiwan, Turecko, Spojené království. 

 

Uchazeči mohou podávat návrhy projektů, které jsou zaměřeny na jedno z těchto témat:  

Vývoj nástrojů pro detekci nesprávného chování a zmírňování jeho následků na sociálních sítích a v online médiích (OSNEM)  

Téma reaguje na vzrůstající trend současné doby spojený s využíváním internetu, konkrétně sociálních sítí a médií. Jedná se zejména o šíření dezinformací, falešných zpráv, zakládání falešných uživatelských účtů apod. Cílem výzvy je vyvinout na mezinárodní úrovni inovativní technologie, které toto škodlivé chování identifikují a zamezí mu, a to v různé podobě. Tedy nejen ve formě textu, ale také videa, zvuku, obrazu.   

Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) pro ICT  

Téma je zaměřené na vytvoření soustav prvků a vývoj technologií využitelných v aplikacích ICT založených na světle nebo s nízkou spotřebou energie. Cílem je vyvinout pokročilé technologie a přispět k rozvoji současného stavu techniky NOEMS.  

V případě zájmu o tuto výzvu rádi poskytneme bližší informace a prověříme její adekvátnost pro vámi plánované aktivity.  

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás