Technologická agentura vyhlásila 4. soutěž programu THÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 10. února 2021 4. veřejnou soutěž programu THÉTA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Návrhy projektů se přijímají od 11. února do 12. května 2021. Zahájit řešení projektu je možné v období od ledna 2022 do února 2022, maximální délka projektu nesmí přesáhnout 48 měsíců. O podporu se mohou ucházet podniky všech velikostí nebo výzkumné organizace. Celková výše alokace činí 645 mil. Kč. Míra a výše podpory se odvíjí od zaměření projektu dle zvoleného podprogramu.

 

Název podprogramu

Maximální míra podpory

Předpokládaná výše alokace

Maximální výše podpory

Podprogram 1

Výzkum ve veřejném zájmu

90 %

75 mil. Kč

10 mil. Kč

Podprog. 2

Strategické energetické technologie

60 %

400 mil. Kč

Není stanovena

Podprog. 3

Dlouhodobé technologické perspektivy

90 %

170 mil. Kč

Není stanovena

 

Dotaci lze získat na osobní náklady a stipendia, náklady na nástroje, přístroje a vybavení, smluvní výzkum a další přímé i nepřímé náklady. Cílem podprogramu 1 je podpora výzkumu a vývoje v oblasti spolehlivosti a technologického rozvoje jaderných zařízení, energetické regulace a dalších relevantních oblastí. Podprogram 2 je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetických technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Cílem podprogramu 3 je podpora výzkumu a vývoje technologií s významným přínosem pro transformaci energetiky v České republice.  

Máte-li zájem o podrobnější informace k programu THÉTA, neváhejte se na nás obrátit. Rádi prodiskutujeme jednotlivá hlediska vašeho projektu a pomůžeme s přípravou projektové žádosti.  

Sdílet článek