Zpět na výpis

Vyhlášení další dotační výzvy na fotovoltaiky

V rámci Modernizačního fondu je možné od 15. května 2024 podávat žádosti o dotaci ve výzvě RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp.

Dotaci můžete získat na samostatné projekty fotovoltaických elektráren (FVE) s jedním předávacím místem do distribuční či přenosové soustavy (DS/PS) nebo na sdružené projekty FVE sestávající z více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Spolu se samotnou FVE lze podpořit i systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a elektrolyzéry. Výzva je otevřena až do 10. září 2024.

Alokace výzvy je stanovena na 4 mld. Kč a o podporu mohou žádat stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (licenci uděluje Energetický regulační úřad a její vyřízení by nemělo představovat zásadní administrativní překážku). Míra podpory je omezena na 30 % způsobilých výdajů. Pro výpočet hodnoty dotace lze využít Interaktivní nástroj pro výpočet dotace zveřejněný na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

Projekt musí být dokončen do 5 let od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a realizace je možná na celém území České republiky, tedy včetně Prahy. Žádosti o podporu se podávají přes systém AIS SFŽP ČR. Spolu s žádostí je mimo jiné nutné doložit i Smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě, případně Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení. Proto doporučujeme začít s přípravou žádosti co nejdříve.

V případě zájmu vám rádi pomůžeme s přípravou žádosti o dotaci.