Zpět na výpis

Zastropování cen energií: na co v červenci nezapomenout

Blíží se další termín pro vyhodnocení a podání Zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu za celé pololetí roku 2023 pro velké podniky. Zprávu za období leden - červen je třeba podat do 31. července 2023. Zároveň ty velké podniky, které nepřesáhnou maximální limit podpory a budou chtít i nadále v režimu zastropování zůstat, budou muset do stejného data podat také další prohlášení zákazníka svým dodavatelům energií za každou komoditu. Současně od 30. června platí další novela nařízení, která režim zastropování upravuje.

V minulých Daňovkách jsme shrnuli naše zkušenosti se systémem AIS MPO a zároveň uvedli několik praktických tipů, které můžete využít pro nadcházející vyhodnocení majetkové prospěchu a podání Zpráv za první pololetí roku 2023. Povinnost Zprávu podat se dle informací ministerstva průmyslu a obchodu vztahuje na všechny velké podniky, které v období od 1. ledna 2023 odebíraly elektřinu nebo plyn za zastropované ceny, a to bez ohledu na to, zda v dalších čtvrtletích v režimu zastropování pokračovaly či nikoliv.

Prakticky to tedy znamená, že i když velký podnik odebíral elektřinu nebo plyn za zastropované ceny jen v prvním čtvrtletí a v druhém, případně i dalších čtvrtletí nikoliv, i tak bude muset vyhodnotit majetkový prospěch a podat Zprávu na ministerstvo i za druhé a třetí čtvrtletí a následně po skončení roku podat Zprávu za celý rok 2023. Dle ministerstva se totiž výše získaného a nejvyššího majetkového prospěchu může v čase měnit, i když velký podnik energie za zastropované ceny nadále neodebírá, a to např. v důsledku změny kurzu nebo výše způsobilých nákladů na dodávku energie (změna průměrné ceny elektřiny/plynu odebrané v roce 2023).

Současně ty velké podniky, které nepřekročí maximální možný limit a budou chtít i nadále v režimu zastropování zůstat, musí do 31. července 2023 kromě podání Zprávy na ministerstvo opětovně předložit také prohlášení zákazníka za elektřinu a plyn svému dodavateli energií.

Zároveň 30. června 2023 vyšla ve sbírce zákonů další novela nařízení vlády, která např. zpřesňuje výpočet EBITDA, způsob odečtu dalších podpor získaných v roce 2022 a 2023 od nejvyššího přípustného majetkového prospěchu, a také termíny pro úpravu skutečností nebo údajů ve zprávě.

Vývoj ohledně zastropovaných cen a dostupných výkladů i nadále sledujeme a rádi vám v případě zájmu poskytneme podporu při vyhodnocení majetkového prospěchu nebo vyplnění Zprávy.