Čtvrtá veřejná soutěž v programu DOPRAVA 2020+

Dne 6. dubna 2022 vyhlásila Technologická agentura České republiky 4. veřejnou soutěž v Programu DOPRAVA 2020+.

Soutěž podpoří projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního sektoru u všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury. Každý návrh musí naplnit jeden ze specifických cílů programu, kterými jsou udržitelná doprava, bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura, přístupná a interoperabilní doprava nebo automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

Soutěžní lhůta poběží od 7. dubna do 1. června 2022. Řešení projektu je možné zahájit nejdříve v lednu a nejpozději v únoru 2023. Délka realizace projektu může činit 12 až 48 měsíců a nejzazší termín ukončení řešení projektu je stanoven na prosinec 2026. Plánovaná alokace v rámci této výzvy činí 495 mil. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt je stanovena na 50 mil. Kč. Maximální intenzitu podpory uvádíme v následující tabulce.
 

Typy uchazečů /Kategorie činností

Max. intenzita (Prům. výzkum)

V případě účinné spolupráce

Max. intenzita (Exper. vývoj)

 

V případě účinné spolupráce

 

Malý podnik 70 % 80 % 45 % 60 %
Střední podnik 60 % 75 % 35 % 50 %
Velký podnik 50 % 65 % 25 % 40 %
Výzkumná organizace             100 %
Ostatní uchazeči              100 %


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo může podporu získat?

Uchazečem může být pouze subjekt, který má sídlo, provozovnu nebo pobočku v ČR. Projekt je možné řešit samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a lze podat neomezený počet návrhů projektu. V rámci této veřejné soutěže se podpora vztahuje na osobní náklady, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady a nepřímé náklady.
 

Sdílet článek