Zpět na výpis

Další výzva programu TREND

Technologická agentura České republiky vyhlásila 4. veřejnou soutěž v programu TREND – Podprogram 2 – „Nováčci“.

O programu jsme už informovali v tomto článku.  

Hlavním cílem podprogramu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí a pronikáním na trhy nové. O dotaci mohou (ve spolupráci s minimálně jednou výzkumnou organizací) žádat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad jeden milion korun.  

Návrhy projektů se přijímají od 11. března 2021 do 28. dubna 2021. Zahájit řešení projektu je možné v období od ledna 2022 do března 2022, délka projektu nesmí přesáhnout 48 měsíců. Částka podpory na jeden projekt činí maximálně 15 mil. Kč a celková výše alokace 180 mil. Kč. Maximální intenzitu podpory u jednotlivých typů uchazečů najdete v tabulce: 

tabulka

Mezi způsobilé náklady patří provozní náklady vynaložené při řešení projektu, např. osobní náklady, náklady na subdodávky, aj. Mezi způsobilé náklady nelze zahrnout investice. Návrhy projektů musí dosáhnout minimálně jednoho z následujících výstupů/výsledků, které budou uplatněny v praxi: užitný nebo průmyslový vzor, prototyp či funkční vzorek, software, poloprovoz či ověřená technologie, dále pak patent.  

V případě zájmu o program TREND nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám v této oblasti budeme nápomocni, v úvodu například prověřením bodového potenciálu projektu či splnění kvalifikačních podmínek apod.  

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás