Zpět na výpis

Dotace na dobíjecí stanice v ČR i EU

Evropská komise vyhlásila další výzvu v dotačním programu CEF2 s celkovou alokací až miliard a eur. Program podporuje výstavbu veřejných nabíječek pro elektromobily, vodíkových plnících stanic apod. Obdobnou výzvu v březnu vyhlásilo pro tuzemsko také Ministerstvo dopravy.

Program CEF2

V evropském dotačním programu CEF2 je podporovanou aktivitou výstavba veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektromobily (osobní i nákladní). Výzva podporuje také výstavbu vodíkových plnících stanic pro automobily. Podmínkou je, že infrastruktura musí být vystavěna podél transevropské dopravní sítě, tzv. sítě TEN-T. Vhodným typem projektů pro tento program jsou zejména mezinárodní projekty, které budují dobíjecí a plnící infrastrukturu souběžně v několika zemích EU. Žadateli mohou být právnické osoby včetně velkých podniků, a to i formou sdružení několika podniků. 

Podpora na výstavbu dobíjecích stanic se poskytuje buď formou fixního příspěvku za každou dobíjecí stanici, anebo procentem ze způsobilých nákladů. Na dobíjecí stanici s výkonem 150 kW žadatelé mohou získat podporu ve výši 20–30 tis. eur, anebo 30–50 % způsobilých nákladů. Konkrétní míra podpory se liší v závislosti na zemi žadatele a výkonu dobíjecí stanice.    

První kolo pro podávání žádostí je otevřeno od konce února až do 24. září 2024. Zároveň Komise avizovala další kola příjmu žádostí, přičemž termín uzavření druhého kola bude 11. června 2025, třetího pak 17. prosince 2025. Aby mohla žádost o dotaci z programu CEF2 hodnotit Evropská komise, musí její podání nejprve odsouhlasit Ministerstvo dopravy.


Operační program Doprava

O podporu na výstavbu veřejné nabíjecí infrastruktury je možné žádat také na národní úrovni v Operačním programu Doprava. Koncem března 2024 byly v rámci tohoto programu vyhlášeny dvě  výzvy zaměřené na rozvoj dobíjecí infrastruktury s bateriovým úložištěm a na rozvoj rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla. Tyto výzvy jsou v porovnání s programem CEF2 určeny pro projekty menšího rozsahu a musí probíhat na území České republiky. 

Oprávněnými žadateli jsou vlastníci nabíjecí infrastruktury s veřejným přístupem, přičemž o podporu mohou žádat i velké podniky . Míra podpory u  těchto programů je 55–60 % ze způsobilých nákladů. Žádat je možné do 27. června 2024. 

Pokud je pro vás některá z výzev relevantní nebo vás  zajímá více informací, neváhejte se na nás obrátit.