Zpět na výpis

Dotace na instalaci fotovoltaik jsou tady

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo pod záštitou Státního fondu životního prostředí ČR dlouho očekávané dotační výzvy na podporu fotovoltaických elektráren z Modernizačního fondu. Pro podnikatelské subjekty jsou připraveny dvě výzvy určené mj. pro velké podniky.


Výzva RES+ č. 1/2024

Ve výzvě bude možné podpořit instalaci fotovoltaických elektráren („FVE“) s výkonem od 50 kWp (v Praze od 10 kWp) do 5 MWp, jež budou sloužit k vlastní spotřebě vyrobené elektřiny. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. března 2024 do 31. října 2024. Alokace výzvy činí 3 mld. Kč, z toho 0,5 mld. Kč je přednostně určeno pro projekty realizované v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Projekt musí být uskutečněn do tří let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.


Výzva RES+ č. 2/2024

Druhá výzva je zaměřena na instalaci FVE s výkonem nad 1 MWp. FVE nemusí sloužit pouze pro vlastní spotřebu vyrobené elektřiny. Mimo samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční/přenosové soustavy tak bude možné podpořit i sdružené projekty FVE zahrnující více dílčích projektů s více předávacími místy. Žádosti o podporu bude možné podávat od 15. května 2024 do 10. září 2024. Alokace výzvy je stanovena na 4 mld. Kč. Projekt je nutné realizovat do pěti let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V obou výzvách mohou žádat o podporu stávající nebo budoucí držitelé licence pro výrobu elektřiny. Obecně je míra podpory omezena na 50 % způsobilých výdajů, nicméně výzvy dále omezují maximální výši podpory, a to na 30 % způsobilých výdajů v souladu s čl. 41 GBER. Kromě instalace samotné FVE bude možné podpořit i systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a elektrolyzéry. Projekty mohou být realizovány na celém území České republiky.