Zpět na výpis

Investiční pobídky: Lhůtu pro splnění všeobecných podmínek bude možné prodloužit až na pět let

Poslanecká sněmovna i Senát v rekordním čase schválily návrh vládní novely zákona o investičních pobídkách. Má umožnit příjemcům podpory postiženým následky koronavirové epidemie požádat o prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu přichází se vstřícným krokem pro investory v souvislosti s dopady pandemie koronaviru. V určitých případech zavádí možnost požádat o prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek až o dva roky. Lhůta tak může být prodloužena z původních tří až na pět let. 

Pro příjemce investičních pobídek je splnění všeobecných podmínek ve lhůtě tří let od vydání Rozhodnutí o příslibu investiční pobídky klíčovou podmínkou pro možnost zahájit čerpání investiční pobídky. Není-li tato lhůta splněna, nárok příjemce na investiční pobídku zcela zaniká. Možnost prodloužení lhůty proto pro investory představuje vítanou pomoc. S podobným řešením jsme se setkali i po krizi v letech 2008 a 2009. 

V praxi by se mělo postupovat tak, že příjemce investiční pobídky bude muset o prodloužení lhůty v případě zájmu požádat nejpozději 30 dní před uplynutím původní zákonné lhůty tří let od vydání rozhodnutí. To znamená, že pokud novela nabyde účinnosti např. na začátku prosince tohoto roku, mohly by jí využít společnosti, které obdržely rozhodnutí o příslibu investičních pobídek v roce 2018 a později. Zároveň to tudíž znamená, že pokud již tříletá doba společnostem uplynula, nebude možné dodatečně žádat o její prodloužení.  

Schvalování žádostí o prodloužení nebude automatické. Žadatel bude muset prokázat, že nemohl splnit vybrané zákonné podmínky v původní lhůtě z důvodu šíření onemocnění COVID-19. Bude na každém žadateli, jakým způsobem tuto skutečnost prokáže.  

Novela zákona byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 2. listopadu 2020. Účinnosti nabývá dnem následujícím po vyhlášení.