Zpět na výpis

Letní novinky v dotacích

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v červenci informovalo o předčasném ukončení příjmu žádostí ve výzvě I. Úspory energie. Mění se také vyhlášení očekávané výzvy Služby infrastruktury na podporu vybudování výzkumné, vývojové a inovační infrastruktury. Podniky mohou nově podávat žádosti do dotační výzvy v programu Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie zaměřené na digitalizaci průmyslu za pomocí sítí 5G.

Úspory energie - ukončení příjmu žádostí k 31. srpnu 2023 a chystaná nová výzva

V reakci na významné změny v podmínkách veřejné podpory stanovené aktualizovaným zněním evropských pravidel GBER, o kterých informujeme zde, ukončuje MPO k 31. srpnu 2023 příjem žádostí o podporu ve výzvě I. Úspory energie. Výzva podporovala investice zaměřené např. na využívání obnovitelných zdrojů energie, zateplení budov, modernizaci rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu či snížení energetické náročnosti budov. Podniky, které se chtěly o podporu ucházet, se nemusí obávat, že by už neměly šanci. Výzvu MPO přepracuje tak, aby vyhovovala požadavkům revidovaného znění GBER a následně ji opětovně vyhlásí na přelomu roku 2023/2024

 

Služby infrastruktury

Dne 1. srpna vyhlásilo MPO výzvu I programu Služby infrastruktury v OP TAK. Příjem žádostí bude probíhat od 9. srpna 2023 do 18. ledna 2024. O podporu budou moci žádat podniky všech velikostí, jejichž projekty budou uskutečněny kdekoliv v ČR mimo území hl. m. Prahy. Podpora bude směřovat na rozšíření či výstavbu inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a také na poskytování inovačních služeb malým a středním podnikům. Podrobnější informace k výzvě připravujeme. 

 

Podpora digitalizace průmyslu

MPO v rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo II. výzvu s názvem Investice č. 8 Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro průmyslové oblasti za použití sítí 5G.

Cílem je zvýšení digitální úrovně malých, středních i velkých podniků díky digitalizaci a robotizaci výrobních technologií s využitím konektivity 5G. Projekt musí vést ke snížení výrobních nákladů, zkrácení doby výroby či zvýšení bezpečnosti ve výrobě. 

Příjem žádosti o dotaci probíhá od 31. července 2023 do 30. září 2023. Alokace výzvy činí 375 mil. Kč, nicméně je možné dodatečné navýšení objemu finančních prostředků. Maximální výše dotace činí 10 mil. Kč na jeden tzv. Use-case (ucelený soubor technických a technologických prvků podporujících realizaci požadovaných funkcí za použití sítí 5G). Jeden projekt může obsahovat více Use-cases až do maximální výše podpory 50 mil. Kč. Výzva nabízí tři varianty míry podpory: 

  • velké podniky mohou na investiční výdaje získat podporu 20–50 % v závislosti na regionu, kde projekt realizují;
  • bez ohledu na místo realizace mohou velké podniky získat podporu 15 % na provozní výdaje (osobní náklady, náklady na nástroje, vybavení, budovy a pozemky v rozsahu využití pro projekt, ostatní provozní náklady či režijní náklady) za podmínky uskutečnění projektu ve spolupráci s malým či středním podnikem;
  • v režimu de minimis (max. 200 tis. eur) mohou velké podniky získat podporu na investiční i provozní výdaje až do výše 80 % bez ohledu na místo realizace.