Mezinárodní pravidla pro zdanění digitální ekonomiky postupují do další fáze

V polovině října OECD předložila upravená pravidla pro zdanění digitální ekonomiky k veřejným připomínkám. Vydání konečné verze pravidel včetně návrhu legislativní úpravy plánuje na polovinu roku 2021. Pravidla jsou stále založena na dvoupilířovém principu: první pilíř dává státům právo zdanit příjmy realizované na jejich území, aniž by byla nutná fyzická přítomnost osoby, které příjmy plynou. Druhý pilíř zajišťuje minimální úroveň celkového zdanění.

Blueprint for Pillar One a Blueprint for Pillar Two – to jsou dokumenty obsahující nová pravidla. Shoda na základních principech v nich obsažených má podporu skupiny největších ekonomik světa vyjádřenou na úrovni G20. Stále je ale řada technických oblastí, které je třeba dořešit a odsouhlasit.   

Pravidla se budou vztahovat na podniky z oborů tzv. automatizovaných digitálních služeb (internetová reklama, internetové vyhledávače, sociální sítě, prodej dat) a podniky prodávající konečným spotřebitelům, přičemž celkový obrat za celou skupiny bude u těchto podniků muset přesáhnout 750 mil. eur ročně. Změnou oproti stávajícím pravidlům je především právo zdanit příjem (zisk) ve státě, kde nemá podnik fyzickou přítomnost, nebo jen omezeně, ale kde tyto příjmy či zisky generuje. Těmto státům, tedy státům zdroje, bude alokována část celkových zisků nadnárodní společnosti stanovených z konsolidovaných finančních výkazů. Alokace bude stanovena na základě odsouhlaseného alokačního vzorce (tzv. částka A). Nová pravidla obsahují ještě tzv. částku B, která státu zdroje náleží, pokud tam podnik prostřednictvím stálé provozovny nebo dceřiné společnosti uskutečňuje činnosti, jako jsou marketing nebo distribuce. Mechanismus stanovení zisku vztahujícího se k těmto činnostem by měl být stanoven jednotně, tak aby se minimalizovaly spory mezi jednotlivými státy. Součástí pravidel by měly být i postupy stanovení základu daně včetně přenosu ztrát a zamezení dvojímu zdanění. 

Druhý pilíř obsahuje pravidla spravedlivého zdanění nadnárodních skupin například v situacích, kdy některé státy nevyužijí možností zdanění daných jim v rámci prvního pilíře. Plán pro druhý pilíř však byl odsouhlasen ke zveřejnění k připomínkám bez toho, že by na jeho principech byla dosažena shoda a může tedy doznat ještě podstatnějších změn. 

Sdílet článek