OECD vydala doporučení ohledně vlivu pandemie na oblast převodních cen

Specifické ekonomické podmínky v souvislosti s pandemií COVID-19 a reakce jednotlivých vlád na tyto mimořádné okolnosti mají dopad i na oblast převodních cen a uplatňování principu tržního odstupu. Z tohoto důvodu OECD vydala doporučení, jak tento…

Mezinárodní pravidla pro zdanění digitální ekonomiky postupují do další fáze

V polovině října OECD předložila upravená pravidla pro zdanění digitální ekonomiky k veřejným připomínkám. Vydání konečné verze pravidel včetně návrhu legislativní úpravy plánuje na polovinu roku 2021. Pravidla jsou stále založena na dvoupilířovém…

Červencový summit G20 a zdanění digitální ekonomiky

Červencový summit G20 v Saudské Arábii, kde se uskutečnilo setkání ministrů financí a guvernérů národních bank největších světových ekonomik, znamenal jistý posun ve snaze nastavit globální pravidla pro zdanění digitální ekonomiky. Přestože konečné…

„Posun“ ve zdanění digitální ekonomiky v ČR a ve světě

I přes ujištění ze začátku března, že pandemie COVID-19 nezpomalí jednání o nových mezinárodních daňových pravidlech pro digitální ekonomiku, OECD naznačila, že už není jisté, zda v letošním roce k dosažení dohody dojde.

ČR uložila MLI do depozitáře OECD

13. května 2020 uložila Česká republika v Paříži ratifikační listinu Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (tzv. MLI). MLI podepsalo celkem 94 států a…

Dopad vládních opatření na uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění

V návaznosti na mimořádná vládní opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 (např. omezení cestování, karanténa) vydala OECD doporučení k řešení některých daňových dopadů dočasné změny místa výkonu práce či bydliště. Opatření mohou mít totiž dopad…

OECD vydala finální směrnici pro vnitroskupinové finanční transakce

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala dlouho očekávanou finální verzi zprávy k převodním cenám pro vnitroskupinové finanční transakce. Zpráva je součástí akcí 4 a 8–10 akčního plánu BEPS a bude implementovaná do směrnice OECD…

BEPS 2.0: Posun i komplikace

V přípravě nových pravidel pro zdanění digitální ekonomiky, tzv. BEPS 2.0, došlo k posunu. Předběžná shoda panuje u prvního pilíře, který definuje nové právo zdanit příjmy ve státě prodeje i v případě, že prodávající nemá v daném státě fyzickou…