„Posun“ ve zdanění digitální ekonomiky v ČR a ve světě

I přes ujištění ze začátku března, že pandemie COVID-19 nezpomalí jednání o nových mezinárodních daňových pravidlech pro digitální ekonomiku, OECD naznačila, že už není jisté, zda v letošním roce k dosažení dohody dojde.

Podle původního plánu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) mělo dojít k dohodě, jak postupovat při zdanění digitální ekonomiky na globální úrovni, do konce roku 2020. Květnový webcast OECD ukázal, že členské státy věnují veškerou pozornost řešení problémů spojených s COVID-19 a na problematiku zdanění digitální ekonomiky už nezbývá čas. O této skutečnosti svědčí i fakt, že původní červencové datum určené k dosažení dohody bylo posunuto na říjen. 

Šance na dosažení konsenzu do konce roku 2020 jsou navíc ohroženy tím, že USA nedávno odstoupily z rozhovorů vedených právě při OECD. Tento postup navazuje na dlouhodobou americkou kritiku zavedení mezinárodních pravidel pro zdanění digitální ekonomiky. Pravidla totiž mají mít dopad především na americké technologické giganty. V souvislosti s tímto krokem USA oznámily, že zahájí vyšetřování postupu jednotlivých států, které již zavedly nebo plánují zavést národní digitální daň. Na příslušném seznamu států figuruje mimo jiné i Česká republika. Z tohoto pohledu bude zajímavé sledovat, zda bude nátlak USA dostatečně silný a bude mít podobný dopad jako v případě Francie, která se rozhodla pozastavit výběr národní daně z digitálních služeb do konce roku 2020. 

Odložení dohody na úrovni OECD může znamenat i urychlení snahy zavést digitální daň na úrovni EU. To naznačila i Evropská komise, která uvádí digitální daň jako jeden z nových vnitřních zdrojů pro financování rozsáhlých investic nutných pro oživení ekonomiky zasažené koronavirovou krizí. Komise sice aktivně podporuje jednání vedená OECD a skupinou G20, je ale připravena zakročit v případě, že celosvětové dohody nebude dosaženo. 

Nicméně, i přes zvyšující se nátlak USA, Česká republika stále pokračuje v přípravě české daně z digitálních služeb. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny na začátku června potvrdil návrh 7% daně s účinností od 1. července 2020. Nicméně koaliční rada se následně shodla na posunu účinnosti na 1. leden 2021 a snížení sazby na 5 %. Tyto úpravy byly předloženy ve formě pozměňovacího návrhu, o kterém bude Poslanecká sněmovna hlasovat.  

Sdílet článek