Zpět na výpis

Směrnice EU zajišťující minimální úroveň zdanění vstoupila v platnost

Členské státy EU se konečně dohodly na zavedení minimální efektivní sazby daně a dne 23. prosince 2022 vstoupila v platnost směrnice o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin. Implementovat ji členské státy musí do konce roku 2023.

V průběhu roku 2022 jsme vás průběžně informovali o záměru EU zavést minimální globální efektivní daň z příjmů společností, která vychází z mezinárodní daňové reformy OECD (tzv. Pilíř 2, blíže např. zde).

Cílem směrnice je, aby zisk velkých nadnárodních i domácích skupin nebo společností byl zdaněn minimálně 15% efektivní sazbou daně v každém státě, ve kterém společnosti působí. Pravidla se týkají společností sídlících v EU, které jsou součástí skupin s konsolidovanými výnosy ve výši nejméně 750 milionů eur za alespoň dvě ze čtyř předchozích období. Pokud efektivní daňová sazba společností v jednom státě nedosahuje požadovaných 15 %, vzniká povinnost uhradit tzv. dorovnávací daň.

Směrnice obsahuje dvě propojená pravidla zajišťující minimální úroveň zdanění. Pravidlo pro zahrnutí příjmů (Income Inclusion Rule) a pravidlo pro nedostatečně zdaněný zisk (Undertaxed Payment Rule) stanovují, kde dojde k dorovnání daně, v jaké výši a také, kdo bude daň dorovnávat. Cílem pravidla pro zahrnutí příjmů je zajistit dorovnání daně na úrovni mateřské společnosti, pokud nejsou u jednotlivých dceřiných společností zisky dostatečně zdaněny. Není-li možné daň dorovnat pomocí tohoto pravidla (např. pokud mateřská společnost sídlí mimo EU), uplatní se pravidlo pro nedostatečně zdaněný zisk na úrovni dceřiných společností.Směrnici musíme implementovat do konce roku 2023

Pravidla obsažená v této směrnici musí členské státy implementovat do svých národních legislativ do konce roku 2023 s účinností pro zdaňovací období zahájená po 31. prosinci 2023. Pravidlo pro zahrnutí příjmů se začne uplatňovat od roku 2024 a pravidlo pro nedostatečně zdaněný zisk od roku 2025.

Očekáváme, že legislativní návrh implementující tuto směrnici do českého práva ministerstvo financí připraví v první polovině tohoto roku.

Vzhledem k tomu, že kritéria konsolidovaných výnosů se určí na základě historických dat, lze již předběžně určit, zda se na konkrétní skupinu budou pravidla pro minimální efektivní daň vztahovat. Jsme připraveni vám v této oblasti pomoci.