OECD vydala doporučení ohledně vlivu pandemie na oblast převodních cen

Specifické ekonomické podmínky v souvislosti s pandemií COVID-19 a reakce jednotlivých vlád na tyto mimořádné okolnosti mají dopad i na oblast převodních cen a uplatňování principu tržního odstupu. Z tohoto důvodu OECD vydala doporučení, jak tento princip aplikovat v kontextu pandemie a jak čelit souvisejícím výzvám.

OECD zdůrazňuje, že směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy z roku 2017 („směrnice OECD“) by měla i nadále sloužit jako spolehlivé vodítko při provádění analýz převodních cen, a to i za mimořádných okolností vzniklých v důsledku pandemie. Doporučení se tedy zaměřuje spíše na to, jakým způsobem lze aplikovat stávající principy na problémy, které vznikají či se prohlubují v souvislosti s pandemií, než na otázky, které směrnice OECD v současnosti neřeší. Doporučení je výsledkem konsensu 137 států. 

Doporučení se zaměřuje na čtyři základní oblasti, které jsou v souvislosti s pandemií COVID-19 chápány jako nejvýznamnější: 

  • Analýza srovnatelnosti 
  • Ztráty a alokace specifických nákladů souvisejících s nemocí COVID-19 
  • Vládní programy podpory 
  • Předběžná cenová ujednání (advance pricing agreements – APAs) 

Doporučení upozorňuje, že přestože jsou čtyři výše uvedené oblasti adresovány odděleně, jedná se o oblasti vzájemně propojené, které je takto třeba i chápat a aplikovat na ně analytický rámec Směrnice OECD jako na celek. V rámci každé z těchto čtyř oblastí se doporučení věnují několika specifickým otázkám. 

Celým materiálem se pak prolíná jedno společné sdělení: správné tržně obvyklé řešení jakéhokoli problému bude vždy záviset na specifických skutečnostech a okolnostech předmětné transakce, což bezesporu platí i pro daňové subjekty v České republice. Doporučení vybízejí k pragmatismu a flexibilitě, které mohou pomoci při řešení mnohých komplikovaných případů převodních cen. Musíme si však počkat na to, jakým způsobem jednotlivé finanční úřady zakomponují tato doporučení do svých jednání s daňovými subjekty. 

 

Sdílet článek