Červencový summit G20 a zdanění digitální ekonomiky

Červencový summit G20 v Saudské Arábii, kde se uskutečnilo setkání ministrů financí a guvernérů národních bank největších světových ekonomik, znamenal jistý posun ve snaze nastavit globální pravidla pro zdanění digitální ekonomiky. Přestože konečné politické rozhodnutí o podobě jednotlivých pilířů programu bylo už dříve kvůli krizi COVID-19 odsunuto na říjen, červencový summit znamenal oživení prací, které se OECD zavázala dokončit do konce roku 2020.

V našem minulém článku o zdanění digitální ekonomiky jsme psali o odstoupení USA z rozhovorů vedených na úrovni OECD. Na základě reportu vydaného po červencovém summitu to již vypadá na smířlivější postoj americké administrativy. Zde se uvádí, že rozhovory o prvním pilíři by mohly být obnoveny v druhé polovině roku 2020 a konsenzus nad podobou druhého pilíře by měl být nalezen ve slíbeném termínu do konce 2020. 

Report dále shrnuje posun v práci na jednotlivých pilířích od posledního setkání v lednu 2020:  

Pilíř I

Návrh z ledna 2020 obsahuje 11 základních stavebních kamenů (principů), na kterých první pilíř stojí a které umožní efektivně alokovat zdanitelné příjmy tam, kde byly vytvořeny. Jednotlivé principy se od ledna detailně diskutovaly a zástupci OECD je upravovaly. Přesto ještě zbývá vyřešit některé otázky, a především celý proces zjednodušit tak, aby se zamezilo dvojímu zdanění.  

Pilíř II

Podobně jako v prvním pilíři i v pilíři číslo dvě bude před říjnem 2020 nejdůležitější snaha o finalizaci jednotlivých pravidel. Dále bude zapotřebí nastavit pilíř tak, aby mohl fungovat vedle US GILTI a BEAT režimů (daňové zákony Spojených států amerických pro zamezení vyhýbání se daňové povinnosti). V neposlední řadě chce OECD snížit náklady, které budou jednotlivé strany nuceny vynaložit, aby byly jejich režimy v souladu s druhým pilířem. 

Zveřejněný report dále zmiňuje několik pozitivních dopadů obou pilířů. Předběžné analýzy ukazují, že jejich zavedení by znamenalo výrazný nárůst světových příjmů z výběru daní a zlepšilo by alokaci příjmů mezi státy tím, že by zdanění probíhalo přímo na trzích, kde by konkrétní hodnoty vznikaly. 

Pro OECD bude klíčové, zda bude navrhovaná podoba jednotlivých pilířů schválena v „náhradním“ říjnovém termínu. Pokud by k tomuto kroku nedošlo, jen těžko si lze představit, že se projekt nového nastavení globálního zdanění ekonomiky podaří letos dokončit.  

Sdílet článek