Modernizační fond – nová eko podpora

Modernizační fond jako nový program EU pro období 2021–2030 podporuje investice do modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů.

Program je otevřený i pro velké podniky, přičemž celková částka, která je dostupná pro Českou republiku, činí přibližně 150 mld. korun, což představuje 15,6 % celkových prostředků Modernizačního fondu.

Modernizační fond primárně zastřešuje ministerstvo životního prostředí a jeho implementaci má na starosti Státní fond životního prostředí. Je rozdělen do devíti podporovaných oblastí:

  1. HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií 
  2. RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice 
  3. ENERG ETS – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS 
  4. ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání 
  5. TRANSCom – Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru 
  6. TRANSGov – Modernizace veřejné dopravy 
  7. ENERGov – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře 
  8. KOMUENERG – Komunitní energetika 
  9. LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení 

První tři uvedené dotační programy jsou už otevřené, ale pouze pro společnosti s příslušnou certifikací. Pro ostatní podnikatele budou relevantní zejména výzvy v programech ENERG a TRANSCom, u nichž se předpokládá spuštění ve druhé polovině roku 2021. Do programu ENERG se budou moci v letech 2021–2024 registrovat pouze podniky se sídlem v Praze. Od roku 2025 bude možné získat podporu bez ohledu na lokalitu. Program TRANSCom bude v letech 2021–2030 k dispozici pro podnikatelské subjekty neomezeně.

Sdílet článek