MPO dokončilo přípravu OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ohlásilo formální dokončení příprav nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TA) pro programové období 2021–2027. Resort program představil už dříve. OP TAK nahradí stávající Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Nové programové období mělo původně začít už na konci letošního roku. Relevantní unijní legislativa ale vešla v platnost až na konci června 2021, v důsledku čehož bylo možné dokončit přípravu OP TAK teprve nyní. Vyhlášení prvních výzev v rámci OP TAK se předpokládá v březnu 2022. 

Celková alokace programu bude činit 3,2 mld. eur, tedy zhruba 81,5 mld. Kč, přičemž prostředky budou rozděleny v rámci pěti priorit. Nejvíce bude podpořena oblast posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace. Druhou nejvíce podpořenou oblastí bude posun k nízkouhlíkovému hospodářství. Podpora bude poskytována formou dotací, pomocí finančních nástrojů (návratná forma podpory), případně jejich kombinací. 

Cílem OP TAK je především zmírnění negativních dopadů pandemie, zvýšení produktivity domácích firem a jejich posun v globálních hodnotových žebříčcích, díky čemuž má dojít k posílení české ekonomiky a ke zvýšení životní úrovně obyvatel ČR. Podpora bude zaměřena primárně na malé a střední podniky, nicméně podpořeny budou i velké podniky, a to například v oblasti energetiky či výzkumu a vývoje. 

Programový dokument OP TAK momentálně posuzuje ministerstvo životního prostředí, následně jej bude schvalovat vláda. Poté bude dokument předložen k formálnímu projednání Evropské komisi. 

Sdílet článek