Zpět na výpis

Nejambicióznější novela celních předpisů se blíží

Do rukou poslanců Evropského parlamentu míří nejambicióznější novela celních předpisů od roku 1968. Připravila ji Evropská komise s vizí, že pro celnictví Evropské unie plně využije elektronická data a výrazně zjednoduší celní postupy.

Reforma spoléhá na digitální transformaci ekonomiky, která zkrátí zdlouhavé celní procedury a nahradí tradiční prohlášení těmi „chytřejšími“. Zároveň celní orgány získají nové nástroje a prostředky potřebné k řádnému posouzení a zastavení takového dovozu, který představuje skutečné riziko pro EU, její občany a ekonomiku.

Reforma reaguje na současné tlaky, kterým celnictví EU čelí: obrovský nárůst objemu obchodu, zejména v oblasti e-commerce, rychle rostoucí počet vlastností zásilek, které musí být kontrolovány na hranicích, měnící se geopolitická situace a krize. Celní rámec se tak přizpůsobí zelené a digitální éře a přispěje k bezpečnějšímu a konkurenceschopnějšímu jednotnému trhu. Reforma zjednodušuje a racionalizuje nároky na celní hlášení pro obchodníky. Měla by také přispět ke zkrácení času potřebného k dokončení dovozního procesu, zejména díky jedinému celnímu rozhraní, které nabídne opakované využití dat. Pro e-commerce a velké společnosti se zpřístupnění systémů plánuje v roce 2028, pro ostatní subjekty pak v roce 2032.


Novela celních předpisů obsahuje tyto cíle:

  • Centrální úřad – nově se zřídí Centrální úřad pro celní unii EU, který bude dohlížet na Celní datové centru EU (EU Customs Data Hub). Toto Centrum bude využívat nový celní systém s daty v reálném čase. Postupem času Centrum dat nahradí stávající informační technologickou infrastrukturu celních úřadů členských států EU a ušetří jim na provozních nákladech až dvě miliardy eur ročně. 
     
  • Partnerství s podniky – reformovaná celní unie EU naváže partnerství s obchodními podniky. Obchodníci budou moci zaznamenávat informace o produktech a dodavatelském řetězci prostřednictvím jediného online prostředí, a to do Celního datového centra. Díky strojovému učení, umělé inteligenci a lidskému zásahu bude mít celní orgán přehled o dodavatelských řetězcích a pohybu zboží napříč Evropou. Novela operuje i s myšlenkou, že by důvěryhodní obchodníci mohli uvolňovat zboží do celních režimů dokonce bez aktivního zásahu celního úřadu.
     
  • Chytřejší celní kontroly – navrhovaný systém poskytne celnímu orgánu komplexní pohled na dodavatelské řetězce a výrobní procesy. Sdílení dat v reálném čase mezi členskými státy umožní rychlejší a účinnější reakce na případná rizika. Umělá inteligence pomůže analyzovat a předpovídat potenciální problémy, což umožní celnímu orgánu zaměřit své zdroje na zastavování nebezpečného nebo nelegálního zboží a dodržování právních předpisů EU.
     
  • Modernizace na poli e-commerce – novela zavádí odpovědnost online platforem za dodržování celních povinností. Platformy budou provádět platby celních poplatků a DPH při nákupu, což zajistí transparentnost pro spotřebitele a sníží tzv. skryté poplatky. Současná osvobození od celních poplatků pro zboží do hodnoty 150 eur budou s cílem zabránit podvodům zrušena. Výpočet celních poplatků pro zboží nízké hodnoty nakoupené mimo EU bude zjednodušen, což přinese výhody jak obchodním platformám, tak celním orgánům. 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás