Zpět na výpis

Nejambicióznější novela celních předpisů se blíží

Do rukou poslanců Evropského parlamentu míří nejambicióznější novela celních předpisů od roku 1968. Připravila ji Evropská komise s vizí, že pro celnictví Evropské unie plně využije elektronická data a výrazně zjednoduší celní postupy.

Reforma spoléhá na digitální transformaci ekonomiky, která zkrátí zdlouhavé celní procedury a nahradí tradiční prohlášení těmi „chytřejšími“. Zároveň celní orgány získají nové nástroje a prostředky potřebné k řádnému posouzení a zastavení takového dovozu, který představuje skutečné riziko pro EU, její občany a ekonomiku.

Reforma reaguje na současné tlaky, kterým celnictví EU čelí: obrovský nárůst objemu obchodu, zejména v oblasti e-commerce, rychle rostoucí počet vlastností zásilek, které musí být kontrolovány na hranicích, měnící se geopolitická situace a krize. Celní rámec se tak přizpůsobí zelené a digitální éře a přispěje k bezpečnějšímu a konkurenceschopnějšímu jednotnému trhu. Reforma zjednodušuje a racionalizuje nároky na celní hlášení pro obchodníky. Měla by také přispět ke zkrácení času potřebného k dokončení dovozního procesu, zejména díky jedinému celnímu rozhraní, které nabídne opakované využití dat. Pro e-commerce a velké společnosti se zpřístupnění systémů plánuje v roce 2028, pro ostatní subjekty pak v roce 2032.


Novela celních předpisů obsahuje tyto cíle:

  • Centrální úřad – nově se zřídí Centrální úřad pro celní unii EU, který bude dohlížet na Celní datové centru EU (EU Customs Data Hub). Toto Centrum bude využívat nový celní systém s daty v reálném čase. Postupem času Centrum dat nahradí stávající informační technologickou infrastrukturu celních úřadů členských států EU a ušetří jim na provozních nákladech až dvě miliardy eur ročně. 
     
  • Partnerství s podniky – reformovaná celní unie EU naváže partnerství s obchodními podniky. Obchodníci budou moci zaznamenávat informace o produktech a dodavatelském řetězci prostřednictvím jediného online prostředí, a to do Celního datového centra. Díky strojovému učení, umělé inteligenci a lidskému zásahu bude mít celní orgán přehled o dodavatelských řetězcích a pohybu zboží napříč Evropou. Novela operuje i s myšlenkou, že by důvěryhodní obchodníci mohli uvolňovat zboží do celních režimů dokonce bez aktivního zásahu celního úřadu.
     
  • Chytřejší celní kontroly – navrhovaný systém poskytne celnímu orgánu komplexní pohled na dodavatelské řetězce a výrobní procesy. Sdílení dat v reálném čase mezi členskými státy umožní rychlejší a účinnější reakce na případná rizika. Umělá inteligence pomůže analyzovat a předpovídat potenciální problémy, což umožní celnímu orgánu zaměřit své zdroje na zastavování nebezpečného nebo nelegálního zboží a dodržování právních předpisů EU.
     
  • Modernizace na poli e-commerce – novela zavádí odpovědnost online platforem za dodržování celních povinností. Platformy budou provádět platby celních poplatků a DPH při nákupu, což zajistí transparentnost pro spotřebitele a sníží tzv. skryté poplatky. Současná osvobození od celních poplatků pro zboží do hodnoty 150 eur budou s cílem zabránit podvodům zrušena. Výpočet celních poplatků pro zboží nízké hodnoty nakoupené mimo EU bude zjednodušen, což přinese výhody jak obchodním platformám, tak celním orgánům.