Zpět na výpis

Nová soutěž v programu DOPRAVA 2030

Technologická agentura České republiky oznámila předběžné parametry 2. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2030. Podporu můžete získat na aplikovaný výzkum a inovace v oblasti dopravy.

Soutěž bude vyhlášena 28. února 2024, přičemž příjem žádostí bude probíhat od 29. února 2024 do 24. dubna 2024. Soutěž je určena pro malé, střední, ale i velké podniky. Maximální částka podpory na jeden projekt činí 40 mil. Kč a maximální intenzita podpory je omezena na 70 % způsobilých nákladů (u velkých podniků zpravidla 25–65 % v závislosti na tom, zda se jedná o experimentální vývoj nebo průmyslový výzkum a zda je projekt řešen v tzv. účinné spolupráci.). Způsobilými náklady jsou osobní náklady, náklady na subdodávky, nepřímé náklady a ostatní přímé náklady.

Žadatel je povinen si zvolit jeden z následujících cílů projektu:

  • Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava,
  • Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava,
  • Nízkoemisní a ekologická doprava.

Soutěž je zaměřena na všechny druhy dopravy, tedy na pozemní, vodní a leteckou, i na všechny typy dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

Délka řešení projektu nesmí přesáhnout 48 měsíců. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je prosinec 2028. Výstupem projektu musí být např. průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, patent, software či poloprovoz.

O dalším vývoji vás budeme informovat.