Zpět na výpis

Nová soutěž v programu TREND podporuje výzkum a vývoj

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 23. listopadu 2022 v pořadí již 9. veřejnou soutěž v programu TREND, podprogram 2. Podporu mohou získat projekty zaměřené na nastartování výzkumných a vývojových aktivit subjektů, které v této oblasti dosud nerealizovaly vlastní činnost.

Soutěž má za cíl podpořit tvorbu výsledků výzkumu a vývoje, které budou využity pro vlastní podnikatelskou činnost. Žádosti mohou podávat podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly přímou či nepřímou veřejnou podporu na výzkum a vývoj v hodnotě vyšší než 1 mil. Kč. Žadatel zároveň musí projekt řešit ve spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Příjem žádostí probíhá od 24. listopadu 2022 do 11. ledna 2023. Hlavní uchazeč může podat pouze jeden návrh projektu.

Alokace veřejné soutěže činí 200 mil. Kč, přičemž maximální podpora na projekt je stanovena na 15 mil. Kč. Míra podpory pro velké podniky se pohybuje v rozmezí 25–65 % způsobilých nákladů v závislosti na tom, zda žadatel bude realizovat průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj. Mezi způsobilé náklady je možné zahrnout osobní náklady, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady nebo nepřímé náklady. Doba realizace projektu nesmí přesáhnout 48 měsíců: nejzazším termínem pro dokončení realizace je září 2023.

Projekt musí zahrnovat alespoň jeden hlavní výstup/výsledek – tím může být průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, software, poloprovoz nebo ověřená technologie.

V případě zájmu o podporu rádi prověříme soulad vašich aktivit s podmínkami soutěže.

 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás