Nový operační program v rámci European Green Deal

Evropská unie se zavázala, že do roku 2050 nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů a Evropa se tak stane klimaticky neutrálním kontinentem. V této souvislosti vznikla dohoda European Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu). V jejím rámci vznikl Just Transition Fund, neboli Operační program Spravedlivá transformace.

Zelená dohoda je plán, jak zajistit udržitelnost hospodářství EU. Ve snaze o dosažení tohoto cíle bude podporováno především účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na oběhové hospodářství, zamezení ztrátě biologické rozmanitosti a snížení znečištění. Aby mohlo být těchto cílů dosaženo, bude nutné přijmout řadu opatření, jako jsou například investice do technologií šetrných k životnímu prostředí, podpora průmyslu ve vývoji inovací, zavádění čistších forem soukromé a veřejné dopravy, dekarbonizace odvětví energetiky či vyšší energetická účinnost budov. 

V rámci tzv. mechanismu pro spravedlivou transformaci by měla EU poskytovat finanční podporu a technickou pomoc těm, které přechod na zelenou ekonomiku zasáhne nejvíc. Proto vznikl Operační program Spravedlivá transformace. Celková alokace tohoto programu činí pro Českou republiku 1,64 mld. eur, tedy zhruba 42,7 mld. Kč. 

Program je zaměřen na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice jde o kraj Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Cílem podpory bude především zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky odcházející z uhelného průmyslu a zabezpečit obnovu krajiny, jež byla zasažena těžbou uhlí. Podpora je určena i pro velké podniky, a to včetně podniků zařazených v systému obchodování s emisními povolenkami. 

Podporovat bude možné širokou škálu aktivit, jako například: 

  • výzkum a inovace, 
  • digitalizaci, 
  • čistou energii a energetické úspory, 
  • oběhové hospodářství, 
  • rekultivaci a nové využití území atd. 

Program je naplánován na evropské programové období 2021-2027. Způsobilost výdajů začíná v roce 2021 a končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen. Schválení operačního programu Evropskou komisí a začátek příjmu žádostí se očekává na začátku příštího roku. 

O dalším vývoji budeme informovat. 

Sdílet článek