Pátá veřejná soutěž programu TREND

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásí 5. veřejnou soutěž programu TREND, podprogram 1 – Technologičtí lídři, zřejmě až v prosinci 2021. Původní zářijový termín se posouvá kvůli probíhající přípravě Národního plánu obnovy.

Soutěž bude opět zaměřena na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Podprogram Technologičtí lídři je konkrétně určen pro projekty orientované na tvorbu výsledků VaV a jejich využití pro vlastní podnikatelskou činnost. Projekty by měly být zaměřeny na oblasti, jako jsou výrobní, digitální či kybernetické technologie. Může se jednat například o pokročilé výrobní technologie a materiály, mikroelektroniku, umělou inteligenci či IT zabezpečení apod.   

Návrhy projektů budou moci předkládat i velké podniky, a to samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky. Podporu mohou získat také uchazeči v rámci hlavního města Prahy. Přepokládá se, že maximální výše finanční podpory na projekt dosáhne až 40 mil. Kč, přičemž míra podpory na projekt bude činit až 70 % způsobilých nákladů dle velikosti projektu a charakteru vývojové aktivity. V rámci způsobilých nákladů budou podpořeny provozní náklady.  

Výše uvedené parametry jsou předběžné, oficiální parametry soutěže ještě nebyly ohlášeny. O dalším vývoji soutěže vás budeme informovat. 

Sdílet článek