Pátá veřejná soutěž programu TREND

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informovala o přípravě 5. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 1 – Technologičtí lídři. Původní vyhlášení veřejné soutěže plánované na 22. prosince TA ČR odložila a v současné době jedná o změně podmínek a termínu s ministerstvem průmyslu a obchodu.

Soutěž opět podpoří výzkum, experimentální vývoj a inovace. Podprogram Technologičtí lídři je konkrétně určen pro projekty orientované na tvorbu výsledků VaV a jejich využití pro vlastní podnikatelskou činnost. Předkládané projekty by měly být zaměřeny na výrobní, digitální či kybernetické technologie. 

Parametry veřejné soutěže:

  • Maximální výše finanční podpory na projekt by měla činit 40 mil. Kč.
  • Maximální intenzita podpory na projekt dosáhne až 70 % prokázaných provozních nákladů. 
  • Návrhy projektů budou moci předkládat také uchazeči z hlavního města Prahy i velké podniky, a to samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky.
  • Plánovaná alokace v rámci této výzvy činí 2 mld. Kč. 

Novou povinnou přílohou návrhu projektu bude dokument nazvaný Vymezení projektu k dodržování zásady „významně nepoškozovat“. Zásada se týká především oblasti životního prostředí. Účastníci v dokumentu popíšou, jakým způsobem předchází porušení šesti environmentálních cílů, a to z pohledu činnosti samotné, ale také s ohledem na dopady výrobků a poskytovaných služeb při zohlednění jejich celého životního cyklu.

Podle předběžných parametrů měla být výzva vyhlášena se soutěžní lhůtou od 23. prosince 2021 do 16. února 2022. Vyhlášení výsledků veřejné soutěže mělo proběhnout nejpozději 31. srpna 2022, přičemž nejzazším termínem pro dokončení projektů měl být prosinec 2025. Aktuálně není jasné, zda budou uvedené termíny zachovány.

 

Sdílet článek