Poslední vlaštovky v OP PIK

Konec programového období Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se velmi rychle blíží, dotace je ale stále možné čerpat. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 24. listopadu další výzvu v oblíbeném programu Úspory energie. Dotace bude k dispozici i pro velké podniky.

Program Úspory energie podporuje snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Jde například o výdaje na investiční náklady, energetický posudek a další. Alokace programu je 1 mld. Kč. Příjem žádostí probíhá od 24. listopadu 2020 do 30. dubna 2021. Maximální výše dotace činí 200 mil. Kč na jeden projekt a míra podpory se pohybuje v rozmezí 30–50 % ze způsobilých výdajů (v závislosti na velikosti podniku).  

Mezi podporované aktivity tohoto programu patří zejména modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, výměna osvětlení ve výrobních halách, zateplování budov a další.  

Často kladeným dotazem bývá, zda je u této výzvy možné, aby samostatný projekt spočíval jen v instalaci akumulace elektrické energie nebo FVE s akumulací elektrické energie. Toto bohužel možné není a k uvedeným aktivitám je nutné přidat ještě nějakou další podporovanou aktivitu.  

Pro všechny plánované projekty platí, že musí být realizované na území ČR mimo Prahy a každý žadatel musí prokázat vlastnická či jiná práva (dlouhodobý nájem) k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. Důležitým faktem je, že v rámci této výzvy není počet žádostí na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) omezen.   

Rádi vám poskytneme bližší informace, případně prověříme, zda další podmínky programu vyhovují plánovaným aktivitám vaší společnosti. 

Sdílet článek