Zpět na výpis

Probíhá příjem žádostí o dotaci na fotovoltaické elektrárny

Od 1. března 2024 je možné žádat o dotaci na instalaci fotovoltaických elektráren (FVE) ve výzvě RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou. Výzva je vyhlášena v rámci Modernizačního fondu pod správou Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP).

Příjem žádostí o podporu probíhá do 31. října 2024. Alokace výzvy činí 3 mld. Kč (z toho 0,5 mld. Kč je přednostně určeno pro Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj) a o podporu mohou žádat stávající nebo budoucí držitelé licence pro výrobu elektřiny bez omezení velikosti podniku. Vyřízení licence probíhá až ve chvíli, kdy je FVE dokončena a v provozu (licenci uděluje Energetický regulační úřad a její vyřízení by nemělo představovat zásadní administrativní překážku).

Podpořit lze instalaci FVE s výkonem od 50 kWp (v Praze od 10 kWp, ovšem pouze pro obce, kraje, státní podniky apod.) do 5 MWp s primárně vlastní spotřebou vyrobené elektřiny. Zároveň lze získat podporu i na systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a na elektrolyzéry. Rezervovaný výkon FVE může činit maximálně 30 % instalovaného výkonu v případě FVE s výkonem do 1 MWp a maximálně 20 % instalovaného výkonu v případě FVE s výkonem nad 1 MWp.

Maximální výše podpory je omezena na 30 % způsobilých výdajů a zároveň se výše podpory odvíjí od instalovaného výkonu FVE. Lze využít Interaktivní nástroj pro výpočet dotace, který zveřejnil SFŽP na svých stránkách. Po aktualizaci znění výzvy lze do způsobilých výdajů zahrnovat výdaje vzniklé ode dne vyhlášení výzvy.

Společně s žádostí o podporu je nutné přiložit i další dokumenty, přičemž nově je vyžadováno i doložení stavebního povolení s nabytím právní moci v den podání žádosti o podporu. Z tohoto důvodu je nezbytné začít řešit projekt co nejdříve. Zdlouhavé může být i vyřízení smlouvy o připojení FVE k distribuční soustavě, případně smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení.

Projekt musí být realizován do tří let od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a může být realizován na celém území ČR.

V případě vašeho zájmu vám rádi pomůžeme s přípravou žádosti o dotaci.