Zpět na výpis

Program Doprava 2030 podpoří výzkum a inovace v dopravě

Vláda schválila program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy. Předpokládaný rozpočet ve výši 1,95 miliardy korun bude rozdělen ve čtyřech výzvách v průběhu osmi let.

Program navazuje na stávající podporu a je určen pro podniky všech velikostí. Cílem je prostřednictvím výstupů z podpořených projektů rozvíjet dopravní sektor a všechny druhy dopravy s ohledem na společenské potřeby za účelem lepšího technologického a znalostního rozvoje ČR. 

Specifické cíle programu jsou:

  • udržitelná, přístupná a bezpečná doprava;
  • automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava;
  • nízkoemisní a ekologická doprava.

Program bude realizovat Technologická agentura ČR a konkrétní témata výzev a prioritních oblastí podpory budou vycházet z aktuálních potřeb dopravního sektoru, o kterých bude rozhodovat Ministerstvo dopravy. Na podporu budou mít nárok i projekty realizované v Praze. 

Plánovaný rozpočet ve výši 1,95 mld. Kč bude rozdělen ve čtyřech plánovaných veřejných soutěžích, podpora pak bude zahájena v letech 2024, 2025, 2026 a 2027. První veřejná soutěž o podporu počínající v roce 2024 bude vyhlášena již příští rok. Očekává se, že v rámci každé veřejné soutěže získá podporu nejméně 30 projektů, přičemž maximální výše podpory na jeden projekt bude činit 50 milionů korun. Předpokládaná délka řešení projektů je 36 měsíců, maximální délka činí 48 měsíců. Doba trvání projektů však nesmí přesáhnout dobu trvání programu.
Intenzita podpory se bude odvíjet od velikosti podniku a kategorie podporované činnosti.

Způsobilé náklady programu jsou:

  • osobní náklady výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu;
  • náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu;
  • náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty;
  • dodatečné nepřímé a ostatní provozní náklady.