Program TREND pro nováčky

Technologická agentura ČR (TA ČR) informovala o předběžných parametrech další veřejné soutěže programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND. V pořadí 9. veřejná soutěž má nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity podniků. Vyhlášení soutěže očekáváme 23. listopadu 2022. 

Soutěž podpoří subjekty, které zatím pravidelně nerealizovaly vlastní výzkumné a vývojové aktivity ani nenakupovaly služby výzkumu a vývoje (VaV) od výzkumných organizací. Mohou se tak hlásit pouze podniky, které v posledních pěti letech čerpaly podporu na VaV maximálně v úhrnu do 1 mil. Kč. Podmínkou je také spolupráce v rámci projektu alespoň s jednou výzkumnou organizací.  

Výše možné podpory: 

  • Maximální výše finanční podpory na projekt by měla činit 15 mil. Kč.  
  • Maximální intenzita podpory na projekt dosáhne až 80 % způsobilých nákladů.  
  • Mezi způsobilé náklady lze zahrnout osobní náklady, subdodávky, ostatní přímé náklady, a také nepřímé náklady do výše 20 % skutečně vykázaných osobních a ostatních přímých nákladů v daném roce.  

Výsledkem projektu musí být jeden z uvedených výstupů: průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, software, poloprovoz nebo ověřená technologie. V kombinaci s těmito výstupy budou akceptovány také blíže specifikované metodiky nebo patent. 

Podle zveřejněných předběžných parametrů se bude možné do soutěže hlásit do 11. ledna 2023 a projekty musí být zahájeny od července do září 2023. Další podmínky budou známé v den vyhlášení soutěže.  

 

Sdílet článek