Krátce
16. 3. 2017

Stručné aktuality, březen 2017

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

Lenka Fialková
 • Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 38/2017 Sb. o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími.
   
 • S účinností od 1. července 2017 byla zveřejněna novela insolvenčního zákona.
   
 • Ministerstvo financí rozeslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh vyhlášky o vzoru zprávy podle zemí (Country by Country Reporting) a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. Účinnost vyhlášky se navrhuje od 5. června 2017.
   
 • Generální finanční ředitelství publikovalo na svých stránkách Informaci k povinnostem prodejců poskytujícím plnění osobám požívajícím výsad a imunit vyplývajícím ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
   
 • Vláda v únoru schválila návrh ministerstva práce a sociálních věcí na zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti, a to od začátku roku 2018.
   
 • Finanční správa informuje na svých webových stránkách, že plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení a vznikla jim tudíž povinnost uhradit některou z „fixních“ pokut ve výši 10, 30 nebo 50 tisíc korun, mají nyní možnost požádat svého správce daně o prominutí 2 pokut a to bez ohledu na příčinu pochybení. Za rok 2017 bude možné za obdobných podmínek prominout nanejvýš 1 pokutu. V této souvislosti vydala Dodatek č. 1 – k Pokynu GFŘ-D-29 – k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.
Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign