Výsledek vyhledávání: "#kontrolní hlášení"
Nalezeno 7 výsledků
Daně
17. 1. 2018

Dodatky k informacím GFŘ účinné od ledna

Generální finanční ředitelství (GFŘ) oznámilo, že dosavadní přístup k promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH bude aplikovat i v roce 2018. Rovněž upozornilo, že s účinností od 1. ledna 2018 se rozšiřují kritéria, která vedou k…

Klára Sauerová
Tereza Krejčová
Daně
13. 10. 2017

Novela zákona o DPH upřesňuje požadavky na kontrolní hlášení

Poslanecká sněmovna schválila v reakci na nález Ústavního soudu (ÚS) novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Podle ÚS není možné, aby Finanční správa vyžadovala po daňových subjektech v rámci kontrolního hlášení údaje, které nejsou alespoň rámcově…

Tomáš Havel
Barbora Havlíková
Daně
12. 4. 2017

Pokuty za kontrolní hlášení: nové možnosti promíjení

Generální finanční ředitelství (GFŘ) rozšiřuje možnosti promíjení pokut za nepodání či pozdní podání kontrolního hlášení ve výši deset, třicet či padesát tisíc korun. Za rok 2016 půjde například prominout až dvě pokuty bez ohledu na důvod prodlení,…

Aleš Krempa
Jana Fuksová
Daně
16. 3. 2017

Průzkum: České daňové prostředí nepodporuje podnikání

Téměř dvě třetiny finančních manažerek a manažerů nepovažují daňové prostředí v Česku za podnikatelsky příznivé. Více než polovina respondentů hodnotí změny posledních 2–3 let negativně. Za nejvíce zatěžující novinku označují firmy kontrolní hlášení…

Ladislav Malůšek
Jana Fuksová
Krátce
16. 3. 2017

Stručné aktuality, březen 2017

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami. Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 38/2017 Sb. o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných…

Lenka Fialková
Daně
30. 9. 2016

Co ospravedlní nepodání kontrolního hlášení?

Novela zákona o DPH zavádí s účinností od 29. července 2016 vedle automatického zániku jedné pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč ročně možnost prominout i ostatní pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Pokud nebylo…

Aleš Krempa
Jana Fuksová
Webdesign