Daně
3. 7. 2019

Jste připraveni na změny v kontrolním hlášení?

V souvislosti s nedávnou novelou zákona o DPH platí od 1. dubna 2019 aktualizované Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH. Nejvýznamnějších změn doznala část týkající se opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky. Na co si dát pozor při vykazování těchto oprav v kontrolním hlášení?

Kateřina Klepalová
Karolína Loucká

Předně je třeba si uvědomit, že dle novelizovaného § 46 zákona o DPH se postupuje, pokud veškeré skutečnosti rozhodné pro provedené opravy nastaly ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tzn. po 1. dubnu 2019.

V současné struktuře XML kontrolního hlášení platné do 30. září 2019 věřitel/dlužník v řádku kontrolního hlášení v příslušném oddílu (A4/B2) označí křížkem, že jde o „Opravy u nedobytné pohledávky“. Toto pole je přednastaveno jako prázdné. Následně musí určit, zda se jedná o opravu základu daně podle § 44 zákona o DPH ve znění do 31. března 2019 nebo o opravu dle § 46 zákona o DPH ve znění od 1. dubna 2019. O jakou opravu se jedná, pozná správce daně jen z vyplněných údajů v příslušném řádku. Jde-li o opravu podle § 44, opravuje se pouze hodnota daně. V případě opravy dle § 46 je třeba upravit nejen hodnotu v poli „Daň“, ale také hodnotu základu daně.

Struktura XML kontrolního hlášení se bude dále výrazně měnit od 1. října 2019. Pole „Opravy u nedobytné pohledávky“ bude nově nabývat následujících hodnot v návaznosti na provedenou opravu:

  • „N“ – pokud nejde o opravu nedobytné pohledávky,
  • „P“ – pokud jde o opravu u věřitele podle § 46 a násl. nebo u dlužníka dle § 74a zákona o DPH,
  • „A“ – pokud jde o opravu podle § 44 zákona o DPH ve znění do 31. března 2019.

Jestliže věřitel/dlužník uvede do tohoto pole hodnotu „P“, v řádku kontrolního hlášení vyplní hodnoty opravy základu daně a opravy související daně. Když uvede „A“, v řádku kontrolního hlášení, vyplní pouze hodnoty opravy daně. Pole „Opravy daně“ zůstane v tomto případě znepřístupněno. Doporučujeme ověřit, zda je váš systém na tyto změny připraven.

 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign