Zpět na výpis

Stručné aktuality, březen 2023

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 

 • Ministerstvo financí potvrzuje jednoznačný záměr prodloužit i pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině v rozsahu jako doposud.
 • Finanční správa aktualizovala přehled smluv.
 • Ve Finančním zpravodaji číslo 3/2023 vyšlo sdělení ke Smlouvě mezi vládou ČR a vládou Hongkongu – zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám. Ve zpravodaji byl publikován také seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schválený Radou EU.
 • Ministerstvo financí oznámilo že 7. února 2023 v Yaoundé podepsala Česká republika s Kamerunskou republikou Smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
 • Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona Lex Ukrajina, který upravuje podporu uprchlíků z Ukrajiny. Humanitární dávka se nově naváže na životní minimum, bude možné o ni žádat pouze on-line a dostanou ji jen ti, kteří ji opravdu potřebují. Novelu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Solidární příspěvek zůstává do letošního června beze změny.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu publikovalo otázky a odpovědi pro podnikatele týkající se datových schránek.
 • Ve Sbírce mezinárodních smluv vyšlo:
  • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, a správní ujednání k této Smlouvě (10/2023 a 11/2023 Sb.m.sml.)
  • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení a správní ujednání k této Smlouvě (12/2023 a 13/2023 Sb.m.sml.).
 • Ve Sbírce zákonů vyšlo:
  • Nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů (36/2023 Sb.)
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu (54/2023 Sb.)
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance (55/2023 Sb.).

 

KRÁTCE ZE SVĚTA

 

 • Inkluzivní rámec OECD/G20 pro BEPS zveřejnil připomínky, které obdržel ke dvěma dokumentům v rámci Pilíře 2 (globální minimální efektivní daň), konkrétně k návrhu daňového přiznání a zveřejňovaných informací a návrhu pravidel k zajištění daňové jistoty a řešení případných sporů. OECD, stejně jako EU, počítá se zavedením obou pilířů od roku 2024.