Zpět na výpis

Stručné aktuality, červen 2022

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Sociální podniky mohou až do poloviny příštího roku žádat o úvěry s nulovou úrokovou sazbou. Podporu v programu S-podnik, který je financovaný ze zdrojů EU, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou.
 • MPSV vyhlásilo dvě mimořádné dotační výzvy na dětské skupiny. Díky nim bude možné čerpat evropské prostředky na rychlé vytvoření nových kapacit dětských skupin a reagovat na narůstající poptávku po umístění dětí v předškolních zařízeních. Na dotační výzvy ministerstvo vyčlenilo 400 mil. Kč, za které by mohlo vzniknout až 2 800 míst.
 • Od června se zvyšují kompenzace, které nahrazují výdělek po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání. Částky se budou valorizovat o 8,2 procenta průměrného výdělku, z nichž se tyto kompenzace počítají – vyšlo ve Sbírce zákonů jako nařízení vlády č. 138/2022 Sb.
 • Členské státy EU schválily akt o evropské správě dat (Data Governance Act). Má zlepšit podmínky pro sdílení dat na vnitřním trhu, a tím usnadnit a zvýšit sdílení osobních i jiných než osobních dat v rámci EU. Platit začne od léta 2023.
 • Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 131/2022 novela zákona o spotřebních daních, díky které se dočasně snižuje spotřební daň z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,50 Kč na litr, a to s účinností od 1. června do 30. září 2022.
 • Ve Sbírce zákonů vyšel pod č. 128/2022 zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, který rozšiřuje daňovou uznatelnost darů poskytnutých na podporu Ukrajiny.
 • Prezident podepsal návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který zavádí dílčí podporu elektromobility formou úlev v dani z příjmů, částečné zrušení silniční daně a zrušení povinnosti přimíchávat biosložku do pohonných hmot.
 • Sdělení MPSV, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory, bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 127/2022 Sb.
 • Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška 116/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Vyhláška reaguje na zvýšené ceny pohonných hmot na trhu.

 

KRÁTCE ZE SVĚTA

 • Rada pro hospodářské a finanční záležitosti EU (ECOFIN) na zasedání 5. dubna 2022 neprojednala původně zařazený návrh směrnice EU o minimální dani, který sjednocuje zavedení globální minimální daně (Pilíř 1 OECD) v rámci EU. Návrh se bude pravděpodobně projednávat na zasedání 17. června 2022, případně až za českého předsednictví Radě EU. 
 • OECD předložila k veřejné diskusi pravidla pro vyloučení regulovaných finančních služeb z rámce prvního pilíře (alokace části zisku z prodeje zboží či spotřeba služby zemí prodeje nebo spotřeby).
 • OECD zveřejnila k veřejné diskusi dva další dokumenty k Pilíři 1. První se týká pravidel pro stanovení částky A, která bude zdaněna ve státu prodeje. Druhý procesu řešení sporů mezi státem prodeje a státem, ve kterém byl zisk dosud vykázán podle stávajících pravidel. Podrobnější informace naleznete zde.

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás